article image

Výročná Konferencia

Čo je to?
Výročné konferencie sú trojdňové prezenčné slávnostné akcie zamerané na celoeurópsku tému. Hlavným cieľom je osláviť úspechy programu eTwinning v danom roku. Za účasť na tejto aktivite získate certifikát.

Kto ich organizuje?   Centrálna podporná služba

Kto sa môže zúčastniť? Cieľovú skupinu predstavujú všetci učitelia vrátane tých, ktorí nie sú realizátormi programu eTwinning, ako napríklad regionálne úrady. Účastníci sa na aktivitu pozývajú a ich výber môže byť podmienený témou aktivity. Maximálny počet účastníkov je približne 600.

Trvanie?  2-3 dni.

Kde? Tieto aktivity sa realizujú v celej Európe.

Ako môžem požiadať o účasť? Obráťte sa na vašu NSS.


  • Professional Development