Profesionálny rozvoj

banner

Dôležitým prvkom v komunite eTwinning je poskytovať učiteľom príležitosti na zlepšenie ich zručností, kompetencií a pedagogických postupov!

Od nástrojov na sebahodnotenie (MeTP) a svojpomocných materiálov (samovzdelávacie materiály) po online semináre, vzdelávacie aktivity a partnerské vzdelávanie v rámci aktivít iniciovaných programom eTwinning tu môžete nájsť množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu zlepšiť si vyučovacie metódy.