article image

Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

V časti Informácie pre tlač môžete nájsť a stiahnuť si vyhlásenia pre tlač a oficiálne logá programu eTwinning. Môžete si tiež pozrieť predchádzajúce vydania Spravodajcu.

Ak ste zvedavý a chcete vedieť koľko učiteľov a projektov je aktívnych, pozrite si naše štatistiky a uvidíte, ako sa komunita programu eTwinning každým dňom rozrastá.

Najnovšie vyhlásenia pre tlač

1.    Udeľovanie cien eTwinning: eTwinning udelil ocenenia európskym učiteľom v Bruseli (Tlačová správa - marec 2014)
2.    Konferencia eTwinning: Európske ceny eTwinning boli udelené v Lisabone (Tlačová správa - marec 2013)
3.    Európska komisia: Do programu elektronického partnerstva škôl eTwinning sa zapojilo už 35 000 škôl (Tlačová správa zo 14. marca 2008)

Spravodajca

Spravodajca eTwinning poskytuje informácie o školách, ktoré sú zapojené do realizácie partnerstva škôl eTwinning, a prezentuje iniciatívy, ktoré si kladú za cieľ podporovať zapojenosť škôl do tohto programu. Spravodajca eTwinning je posielaný e-mailom raz mesačne v 28 jazykoch.
Ak chcete dostávať Spravodajcu eTwinning, odošlite e-mail na adresu editor@etwinning.net. Uveďte, v akom jazyku chcete spravodajcu dostávať.

Logo 

 FARBA  ČIERNA a BIELA  STUPNICA ŠEDEJ
 HLAVNÉ LOGO  EPS - PNG - JPG  EPS - PNG - JPG  EPS - PNG - JPG
 HORIZONTÁLNE LOGO  EPS - PNG - JPG  EPS - PNG - JPG  EPS - PNG - JPG

Kontakt
 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o realizácii programu partnerstvo škôl pre účely masmédií, prípadne ak chcete oboznámiť s obsahom vyhlásení pre tlač, skontaktujte sa, prosím, s:

Úrad centrálnej podpornej služby eTwinning
Tel: +32 (0)2 790 7545
Fax: +32 (0)2 790 7585
E-mail: editor@etwinning.net