article image

Výuka mediálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám s programom eTwinning

„Myslím si, že ešte nikdy nebolo také dôležité zaoberať sa touto témou ako v časoch, ako sú tieto, keď digitálna technológia nadobúda stále väčší význam a diskutuje sa o falošných správach na sociálnych médiách a iných miestach.“

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Témou programu eTwinning v roku 2021 je mediálna gramotnosť a dezinformácie. Cieľom knihy eTwinning je preto inšpirovať a podporiť učiteľov a žiakov všetkých vekových skupín, a to skúmaním viacerých aspektov tejto témy, uvedením príkladov projektov eTwinning a ponukou materiálov a aktivít.

1. kapitola: Poskytuje informácie z európskeho hľadiska o tom, prečo bola zvolená práve téma mediálnej gramotnosti, aký dopad má na vzdelávaciu komunitu a ako ju program eTwinning spracoval.
2. kapitola:  Niektorí priatelia programu eTwinning vysvetľujú pojem dezinformácie, a to zo súčasného aj historického hľadiska, a skúmajú, akú silu majú pri vytváraní nových správ algoritmy.
3. kapitola:  V spolupráci s iniciatívou Better Internet for Kids sa zaoberá tým, ako mladí ľudia pracujú s médiami, kde prijímajú správy a ako analyzujú informácie.
4. kapitola: Predstavuje vynikajúce projekty eTwinning v oblasti mediálnej gramotnosti a dezinformácií zamerané na všetky vekové skupiny vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a odborného vzdelávania a prípravy.
5. a 6. kapitola: Uvádzajú sa príklady nástrojov a zdrojov na rozvoj mediálnej gramotnosti, ako aj aktivít v triedach.

Čo je mediálna gramotnosť a čo sú dezinformácie? Prečo má táto téma momentálne taký veľký význam? Aké aktuálne sú dezinformácie? Ako eTwinning prispieva k mediálnej gramotnosti? Ako môžem obohatiť svoju pedagogickú prax v oblasti mediálnej gramotnosti? Ak vás zaujímajú odpovede na takéto otázky, stiahnite si knihu eTwinning Výuka mediálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám s programom eTwinning“.

Inšpirujte sa a prispejte ku zmene tým, že pripravíte mediálne gramotných žiakov na svet plný (dez-)informácií.