article image

Vyučovanie o klimatických zmenách s programom eTwinning

Podpora ekologickej transformácie si vyžaduje začleniť environmentálne udržateľný rozvoj do vzdelávania. Školy a učitelia musia pomôcť študentom porozumieť týmto výzvam a umožniť im podniknúť opatrenia.

Mariya Gabriel, Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Témou roka 2020 sú Klimatické zmeny a environmentálne výzvy. Učitelia spolupracujú a vymieňajú si s kolegami a študentmi osvedčené postupy a zdôrazňujú, že hoci budúcnosť vyzerá skôr pochmúrne, vplyv, ktorý majú mladí ľudia na životné prostredie, môže priniesť pozitívnu zmenu.

Táto kniha eTwinning prezentuje výber projektov eTwinning a aktivít všetkých vekových skupín, počnúc materskými školami a končiac strednými a odbornými školami.

Každý z týchto projektov poskytol študentom lepšie poznatky o klimatických zmenách a opatreniach na ich potlačenie, ktoré môžeme podniknúť. Kniha ukazuje, ako môžu eTwinning a učitelia a študenti aktívne pracujúci s touto platformou riešiť súčasné výzvy čo najkreatívnejším a najrozmanitejším spôsobom a ako si môžu rozvíjať svoje vedecké a digitálne kompetencie, ako aj schopnosť myslieť kriticky.

  • Prvá časť predstavuje príčiny a následky klimatických zmien a prezentuje úsilie Európskej komisie bojovať proti klimatickým zmenám na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni.
  • Druhá časť sa zameriava na vzdelávanie v oblasti klimatických zmien prostredníctvom praktických príkladov a projektov eTwinning, ktoré sa zaoberajú touto témou.
  • Tretia časť udeľuje slovo mladým ľuďom a navrhuje činnosti, ktoré môžu umožniť študentom podniknúť opatrenia.

Projekty eTwinning prezentované v tejto knihe sú ukážkou lekcií, nápadov a aktivít, prostredníctvom ktorých môžu učitelia v celej Európe učiť svojich študentov, že, ako vo svojom predslove uvádza Mariya Gabriel, Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež „starať sa o životné prostredie je veľká úloha, ale aj obrovská príležitosť zmeniť naše spoločnosti k lepšiemu.“

Môžete začať tým, že si stiahnete knihu eTwinning „Vyučovanie o klimatických zmenách s programom eTwinning“. Inšpirujte sa, získajte nápady a uskutočnite zmenu v záujme našej planéty spoločne s vašimi študentmi.

„Nie je možné prežiť jediný deň bez toho, aby ste vplývali na svet okolo vás. Na tom, čo robíte, záleží a musíte sa rozhodnúť, akú zmenu chcete urobiť.“

Jane Goodall (primatologička / antropologička)