article image

Odhaľ a poraz dezinformácie v online prostredí – usmernenia pre učiteľov

Čo je skutočné? Čo je nepravdivé? V súčasnosti je ťažké to rozlíšiť.

Nepravdivé alebo zavádzajúce informácie sa šíria v online prostredí ako nikdy predtým a je čoraz potrebnejšie nájsť spoľahlivé nástroje na riešenie tohto problému najmä v oblasti vzdelávania.

Pretože sú pedagógovia hlavnou súčasťou tejto konverzácie, Európska komisia nedávno pripravila súbor nástrojov, ktorého cieľom je poskytnúť učiteľom stredných škôl zdroje na zahajovanie konverzácií so žiakmi o dôležitých témach vyvolaných hrozbou zlých informácií a na to, aby im pomohli oddeliť skutočné od nepravdivého, keď prehľadávajú internet.

Súbor nástrojov „Odhaľ a poraz dezinformácie“ sa skladá z:

Prostredníctvom skutočných príkladov, skupinových cvičení a prípadových štúdií môžu študenti získať vedomosti o tom, čo sú to dezinformácie, ako fungujú a ako by mali na ne reagovať.

 toolkit

Tento zdroj prichádza v pravý čas, aby pomohol komunite eTwinning, ktorá sa v roku 2021 zameriava na mediálnu gramotnosť a dezinformácie. Jarná kampaň nedávno poskytla inšpiratívne materiály a nové nápady na inteligentné správanie v online prostredí viac ako 8 000 účastníkov programu eTwinning, ktorí sa zapojili do činností skupiny a na tento rok sú naplánované ďalšie činnosti zamerané na riešenie fenoménu dezinformácií.

Pozrite si súbor nástrojov a zistite, ako odhaliť a poraziť dezinformácie (k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ).