article image

Opätovné uvedenie certifikátu Škola eTwinning

Je čas pripraviť sa na opätovné uvedenie certifikátu Škola eTwinning!

Školy, ktorým bol udelený certifikát Škola eTwinning, existujú od roku 2018. Po niekoľkých rokoch monitorovania sa Centrálna podporná služba eTwinning v spolupráci s národnými podpornými organizáciami rozhodla zreformovať proces podávania žiadostí a požiadavky na získanie tohto certifikátu.

Prihlášky budú otvorené na jeseň 2022 a školy oprávnené podať žiadosť budú musieť splniť nasledujúce predpoklady:

  • škola je zaregistrovaná v eTwinning viac ako dva roky (posledný termín: 1.09.2020 alebo skôr),
  • na škole pracujú aspoň traja učitelia eTwinning, ktorí sa zapojili do projektov, profesijného rozvoja alebo iných činností eTwinning od 1.09.2020,
  • škola bola zapojená do aspoň jedného európskeho projektu eTwinning, ktorému bol udelený národný certifikát kvality od 1.07.2020.

Nový postup podávania žiadostí bude klásť dôraz na princípy poslania škôl eTwinning a od učiteľov bude vyžadovať, aby preukázali, ako škola uplatňuje alebo bude v praxi uplatňovať základné hodnoty tohto poslania:

Odporúčame všetkým účastníkom eTwinning, ktorí majú záujem požiadať, alebo opätovne požiadať o udelenie certifikátu Školy eTwinning, aby sa oboznámili s poslaním škôl eTwinning.

Centrálna podporná služba eTwinning pozýva všetkých zainteresovaných účastníkov eTwinning, aby zúročili a ďalej rozširovali aktivity, ktoré sú v súlade s princípmi poslania a pripravili sa na podanie žiadosti: eTwinning vás potrebuje!