article image

Online konferencie venované Školám eTwinning a povinnému vzdelávaniu učiteľov – jeseň 2021

V novembri a decembri 2021 zorganizovala iniciatíva eTwinning dve online konferencie.

Online konferencia pre Školy eTwinning sa uskutočnila medzi 24. a 26. novembrom 2021 a zdôraznila synergie medzi prvkami, ktoré charakterizujú Školy eTwinning a výzvami, ktoré predstavuje „nový normál“.

V deň otvorenia, viac ako 460 ľudí sledovalo na internete hlavné prejavy prvého plenárneho zasadnutia o „zmiešanom vzdelávaní“.

Vladimir Garkov, úradník pre oblasť politiky Európskej komisie, otvoril konferenciu s dôrazom na dôležitosť budovania ekologických a inkluzívnych škôl a povzbudil účastníkov programu eTwinning, aby sa ďalej zapájali a spolupracovali a stali sa vzormi a inšpiráciou pre iných učiteľov a školy. Hovoril aj o niekoľkých iniciatívach Komisie zameraných na uľahčenie celoživotného vzdelávania a vytvorenie Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ulrike Storost, úradníčka pre oblasť politiky Európskej komisie, predstavila hlavnú tému konferencie poskytnutím informácií o tom, čo robí Komisia s cieľom urobiť vyučovanie „efektívnejším, pútavejším a inkluzívnejším pomocou „zmiešaného vzdelávania“. Okrem toho zdôraznila, aký význam majú zdroje eTwinning a School Education Gateway pre profesijný rozvoj učiteľov. Plenárne zasadnutie ukončil svojím prejavom Prof. Chang Zhu, VUB University, ktorý uvedením teoretických i praktických príkladov objasnil pojem „zmiešané vzdelávanie“ z pedagogického hľadiska.

Počas trojdňovej konferencie si účastníci prehĺbili svoje vedomosti o jednotlivých oblastiach Poslania Škôl eTwinning a ich prínose v modeli „zmiešaného vzdelávania“ a analyzovali úpravy a zmeny potrebné na riešenie výziev novej reality.

Viac informácií o Online konferencii pre Školy eTwinning nájdete tu.

Na Online výročnej konferencii venovanej povinnému vzdelávaniu učiteľov, ktorá sa uskutočnila 8. až 10. decembra 2021, sa zúčastnili inštitúcie povinného vzdelávania učiteľov a noví učitelia v eTwinning, ktorým bol prezentovaný plný potenciál tohto programu v svetle „nového normálu“.

Prvý deň konferencie bol znova vysielaný naživo na internete a úvodné prejavy si vypočulo viac ako 390 ľudí.

Prvé plenárne zasadnutie zahájil Wilhelm Vukovich, programový manažér Európskej komisie, ktorý privítal účastníkov a zdôraznil, že počas pandémie COVID-19 sa eTwinning osvedčil ako výborný zdroj nástrojov online a „zmiešaného vzdelávania“, ktoré pomohli učiteľom pripraviť sa na „nový normál“. Konferencia pokračovala prejavom Akvile Motiejunaite-Schulmeister, vedúcej analytičky pre politiku a systémy vzdelávania Európskej komisie, ktorá načrtola hlavné zistenia správy siete Eurydice „Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being“ (Učitelia v Európe – kariéra, rozvoj a pohoda) a upozornila na to, že rola učiteľa sa vyvíja s novými požiadavkami a očakávaniami, ktoré vznikajú kvôli pandémii.

Potom Ilana Cicurel, členka Európskeho parlamentu, hovorila o svojej správe „Faire de l’École le cœur battant de l’Europe“, v ktorej presadzuje zvýšenie mobility učiteľov a európsky spoločný pilier v povinnom vzdelávaní učiteľov a školiteľov s cieľom vytvoriť spoločnú kultúru vzdelávania. Nakoniec Maria Chiara Pettenati, riaditeľka výskumu v inštitúte INDIRE, uviedla konkrétne príklady toho, ako na talianskych učiteľov vplývajú skúsenosti s vyučovaním a prácou získané prostredníctvom účasti v komunite eTwinning a podelila sa o niektoré kľúčové výsledky štúdie „Vplyv programu eTwinning na profesijný rozvoj učiteľov popri zamestnaní v Taliansku“.

V druhý a tretí deň konferencie sa 250 účastníkov zapojilo do rôznych workshopov, ktorých cieľom bolo zdôrazniť, ako program eTwinning poskytuje učiteľom správne zručnosti a vedomosti, aby ich pripravil na „nový normál“.

Viac informácií o Online výročnej konferencii venovanej povinnému vzdelávaniu učiteľov nájdete tu.