article image

Učenie sa cestovaním krajinou eTwinlandia

V októbri 2019 som sa zúčastnila na demokratickej vzdelávacej činnosti s názvom eTwinlandia v rámci konferencie eTwinning. Bola som udivená názvami miest krajiny eTwinlandia, pretože všetky súviseli s našimi jedinečnými ľudskými črtami, ako starostlivosť, odhodlanie, načúvanie a empatia.

Vždy som sa v triede snažila aplikovať pozitívnu psychológiu a pedagogiku, pretože sa všetci potrebujeme cítiť oceňovaní, kompetentní a akceptovaní. Cítila som, že je to jedinečná príležitosť pracovať novým a vzrušujúcim spôsobom. Preto som sa rozhodla precestovať krajinu eTwinlandia s mojimi študentmi.

Každý týždeň jeden študent vybral mesto v krajine eTwinlandia bez toho, aby to povedal iným. Nasledujúci deň som priniesla náš kufrík s činnosťou eTwinlandia a otvorila som ho. Bol v ňom názov vybraného mesta a úvodné informácie o téme týždňa. Tému som vybrala ja na základe našich učebných osnov. Téma bola každý týždeň iná, ako napríklad vlajky, dopravné značky a tak ďalej. Zaoberali sme sa témou a učili sa o nej vyhľadávaním informácií a vedením diskusií. Téma bola vždy predstavená pomocou úvodných informácií v kufríku. Študenti boli vždy fascinovaní a horliví zapojiť sa. Chceli uhádnuť predmet a povedať, čo o ňom vedia (alebo si myslia, že vedia) a kládli veľa otázok.

Jednou z tém boli vlajky. Diskutovali sme o fínskej vlajke a o tom, že je modrá, ako modré nebo a jazerá a biela, ako biele oblaky a sneh a diskutovali sme o tom, že má kríž, ako mnohé iné kresťanské krajiny. Našli sme veľa iných vlajok s podobnými farbami alebo vzormi, ale aj vlajky, ktoré sa na fínsku vlajku nepodobali, čo viedlo k zaujímavým konverzáciám, ako nezávislosť, demokracia, tradície, náboženstvá a kultúrne dedičstvo.

Potom sme navštívili krajinu eTwinlandia. Začali sme diskusiou o živote vo vybranom meste na základe jeho názvu. Keď sa mesto volá Mesto Starostlivosti, ľudia si vážia starostlivosť. Ale čo je to starostlivosť? Ako môžu byť ľudia starostliví v každodennom živote? Ako sa tie hodnoty odrážajú na ich vlajke?

Po týchto diskusiách študenti napísali a nakreslili svoju predstavu mesta. Často boli veľmi hrdí na svoje predstavy a bavilo ich deliť sa o svoje názory.

Aby sme mohli skutočne spoznať nové mesto, strávili sme týždeň uprednostňovaním ľudskej črty, ktorú predstavovalo. Keď sme boli v Meste Starostlivosti, študenti navrhli rôzne spôsoby, ako byť starostlivý, ktoré sme potom týždeň aplikovali. Nezabudli sme na demokratickú časť. Hovorili sme o demokracii a hlasovali sme, keď sme mali vybrať činnosti spolupráce.

Kvôli Covid-19 sme ako mnohí iní museli začať v polovici školského roka s online vyučovaním a eTwinlandia nám dala pocit kontinuity, keď sme touto krajinou cestovali.

Budúci rok budem pokračovať s kufríkom s činnosťou eTwinlandia a som rada, pretože viem, že moji študenti sa už na to tešia. Štyri až šesť hodín týždenne sme venovali krajine eTwinlandia, hudobnému vzdelávaniu, písaniu, čítaniu, predmetom STEAM a emocionálnym zručnostiam.

Jedného dňa som vysvetľovala zadanie mimo krajiny eTwinlandia a jeden z mojich študentov sa na mňa pozrel a povedal: „Anne, Anne, ja viem. To je spolupráca! Chcete, aby sme spolupracovali ako v Meste Spolupráce.“


Sprievodca k cestovaniu krajinou eTwinlandia

  • Pomôžte vašim študentom pochopiť geografické názvy v krajine eTwinlandia. Dajte im dostatok času na diskusiu a uveďte príklady, s ktorými sa študenti môžu stotožniť.
  • Pozrite sa na vaše učebné osnovy: aké študijné témy sú v tomto roku dôležité a ktoré z nich by sa hodili na vašu cestu?
  • Zaujmite dobrodružný postoj – upútajte vašich študentov tak, že im dáte úvodné informácie o ich dobrodružnom cestovaní. Použite zošit eTwinning a kufrík eTwinning.
  • Pomôžte študentom vytvoriť súvislosti medzi krajinou eTwinlandia a ich vlastnou krajinou. Napríklad, učiť sa o dopravných značkách a potom vytvoriť značky pre mesto v krajine eTwinlandia umožní študentom zamyslieť sa nad tým, prečo sú značky potrebné.
  • Vždy poukážte na názov mesta v krajine eTwinlandia a charakterizujte hodnoty a priority ľudí. Takto pomôžete vašim študentom rozvíjať si ich emocionálne zručnosti.
  • Využívajte rôzne činnosti a zachovajte rovnováhu medzi rôznymi prístupmi, napr. maľovaním, stavaním, súťažami, príbehmi a vonkajšími činnosťami.
  • Ubezpečte sa, že plánované činnosti dávajú študentom možnosti robiť rozhodnutia jednotlivo a hlasovaním v rámci skupiny. Na každú tému potrebujete aspoň jednu aktivitu.
  • Žite a konajte ako obyvatelia krajiny eTwinlandia. Ak ste v Meste Starostlivosti, žite ako ľudia v Meste Starostlivosti a hovorte o tom pred, počas a po činnosti.
    • Rada! Môžete tiež povedať iným ľuďom v škole alebo rodičom, čo každý týždeň robíte, aby vám mohli pomôcť tak, že budú dopĺňať študentov v ich správaní, keď konajú ako obyvatelia krajiny eTwinlandia. Neočakávaná pochvala presvedčí študentov, aby vyvinuli osobitné úsilie!

Anne Levon, ambasádorka programu eTwinning, S:t Karins svenska skola (st Karins švédska škola)