article image

Budúce zručnosti pre budúcich učiteľov

V eTwinning sa študenti učiteľstva môžu naučiť aj základné budúce zručnosti, plánovanie projektov a poradenstvo, medzinárodnú interakciu, tímovú prácu a inkluzívny prístup k vyučovaniu. S týmito zručnosťami budú môcť pracovať v medzinárodných učiteľských, vzdelávacích a výskumných sieťach.

Prostredníctvom akcie eTwinning môžu študenti učiteľstva plánovať multidisciplinárne medzinárodné vzdelávacie projekty, ktoré potom budú realizovať spolu so žiakmi pod vedením svjich pedagógov.

Skvelým príkladom je University of Eastern Finland (UEF), kde je eTwinning funkčnou súčasťou štúdia študentov učiteľstva. V roku 2021 UEF, Tulliportti Teacher Education School, ktorá je súčasťou univerzity a Fínska národná agentúra pre vzdelávanie (EDUFI) naplánovali a vytvorili sériu videí vysvetľujúcich, ako možno eTwinning využiť vo vzdelávaní učiteľov.

eTwinning vo vzdelávaní učiteľov

„Študenti učiteľstva na UEF majú možnosť dozvedieť sa o akcii eTwinning počas modulov vzdelávania učiteľov na univerzitnej katedre, ako aj počas dozorovanej pedagogickej praxe,“ hovorí profesorka Ritva Kantelinen z UEF. „Najskôr sa o nej učíme, zoznámime sa s ňou a precvičujeme si tvorbu nápadov. Potom prejdeme na obdobie pedagogickej praxe a realizujeme skutočné projekty v sieti eTwinning.“

Dozorujúci učitelia a ambasádori eTwinning podporujú študentov učiteľstva pri využívaní eTwinning počas vyučovacej praxe. Budúci učitelia si tak budú môcť bezpečne precvičiť prácu vo viacnárodnej triede. Študenti učiteľstva na UEF sami dokázali naplánovať, ako integrovať prácu na projekte eTwinning do svojich vyučovacích hodín. Medzinárodná spolupráca a spoločné multidisciplinárne vzdelávacie projekty sú vhodné nielen na výučbu jazykov, ale aj iných školských predmetov. Rozvíjajú najmä prierezové kompetencie, IKT zručnosti, schopnosť interakcie, medzikultúrne porozumenie a zručnosti v spolupráci.

Bezpečný, všestranný a ľahko použiteľný

„Určite je skvelé môcť mať vo svojej triede žiakov, ktorí sa v skutočnosti nachádzajú tisíce kilometrov ďaleko,“ hovorí študent učiteľstva vo videu. „A čo je najdôležitejšie, že je to také ľahké zorganizovať,“ pokračuje.

Zistilo sa, že práca s eTwinning má zmysel, pretože žiaci dostávajú príležitosť spolupracovať so svojimi rovesníkmi v autentickom vzdelávacom prostredí, v cudzom jazyku a s využitím technológií.

V budúcnosti budú učiteľstvo a vzdelávanie medzinárodné

Podľa študentov učiteľstva vo videu je skvelé, že sa môžu zoznámiť s medzinárodnými projektmi z pohľadu učiteľa a vidieť, aké sú deti nadšené a motivované. Študenti považujú eTwinning za vynikajúci nástroj pre budúcich učiteľov.

„Prostredie eTwinning mi ponúklo dobré príklady a spôsoby, ako sa rozvíjať ako učiteľ. Najmä v prípade budúceho učiteľa, akým som ja,“ sumarizuje študent učiteľstva Viljami Viskari.

eTwinning poskytuje vzdelávaniu učiteľov a učiteľskej praxi nástroj, ktorý študentom umožňuje precvičiť si pod vedením zručnosti, ktoré budú potrebovať ako budúci učitelia. Budúce učiteľstvo si vyžaduje flexibilné kultúrne a jazykové kompetencie v rôznych prostrediach a situáciách. eTwinning poskytuje sieť učiteľov a študentov učiteľstva, v ktorej je možné neustále si rozvíjať kompetencie, zdieľať obavy a názory a dostávať podporu a nápady na budovanie svojej úlohy učiteľa.

Séria videí „eTwinning pre budúcich učiteľov“

Videá boli vytvorené v spolupráci medzi University of Eastern Finland (UEF), Teacher Educational School of UEF (Tulliportti) a podpornou službou eTwinning agentúry EDUFI a ambasádormi eTwinning.

Videá si môžete pozrieť s titulkami vo fínčine a angličtine na kanáli YouTube Fínskej národnej agentúry pre vzdelávanie (EDUFI).

  • Šesť krátkych videí na rôzne témy: „eTwinning vo vzdelávaní učiteľov“, „eTwinning podporuje prierezové kompetencie“, „eTwinning je platforma na spoluprácu pripravená na použitie“, „eTwinning rozvíja zručnosti pre budúcnosť“, „Budúce učiteľstvo je medzinárodné“ a „eTwinning je vynikajúci nástroj na internacionalizáciu“.
  • Jedno dlhšie video: „eTwinning pre budúcich učiteľov“, ktoré spája jednotlivé témy.

Katariina Kivi a Tiina Sarisalmi