article image

EUROPEANA – Kultúrne dedičstvo na dosah!

Priateľ programu eTwinning, Europeana je na misii posilniť sektor kultúrneho dedičstva v digitálnej transformácii. Ako člen siete priateľov EUROPEANA tvorí expertízy, nástroje a politiky, ktoré zahŕňajú digitálnu zmenu, podporujú partnerstvá a inovácie.

Europeana ponúka bezplatný prístup pre všetkých so záujmom a vášňou pre kultúrne dedičstvo. Stále sa rozrastajúci katalóg tejto organizácie v súčasnosti obsahuje viac ako 50 miliónov diel od 3 500 zapojených inštitúcií kultúrnej histórie (knižnice, múzeá, archívy a galérie). Tieto zdroje sú bezplatné pre všetkých a tým, ktorí majú záujem, umožňujú používať kultúrne dedičstvo na vzdelávanie, výskum, tvorbu a obnovu.

Práca organizácie Europeana prispieva k posilneniu otvorenejšej, informovanejšej a tvorivejšej spoločnosti a presahuje rámec prostého zhromažďovania a vystavovania množstva svojich zdrojov. Ako priateľ programu eTwinning sa Europeana sústavne usiluje o zdieľanie nástrojov a odborných poznatkov s účastníkmi programu eTwinning, čím ilustruje svoje bohatstvo ľahkosťou adaptácie na takmer každú výročnú tému.

V roku 2018, keď sa program eTwinning zaoberal kultúrnym dedičstvom, organizácia Europeana uskutočnila workshop na the výročnej konferencii eTwinning o vyučovaní pomocou digitálneho kultúrneho dedičstva. V roku 2019, keď sa program eTwinning zameral na demokratickú účasť, organizácia European počas výročnej konferencie pozvala účastníkov programu eTwinning, aby sa pohrúžili do kritického myslenia a používania primárnych zdrojov. Ilustráciou efektívnych techník na spozorovanie falošných správ a utváranie si nezávislého názoru pripravila organizácia Europeana účastníkov programu eTwinning na to, aby prijali a pracovali na téme mediálna gramotnosť a dezinformácie v roku 2021. Žiadna téma nie je vzdialená pre organizáciu Europeana, ktorá diskutovala o udržateľnom rozvoji prostredníctvom občianstva na výročnej konferencii, keď sa účastníci programu eTwinning učili o klimatických zmenách a environmentálnych výzvach v roku 2020.

Europeana classroom je jednou zo špecializovaných vzdelávacích iniciatív poskytujúcich pútavé nástroje a možnosti na budovanie kapacít pre odborníkov, ktorá disponuje viac ako 400 vzdelávacími zdrojmi, video návodmi, aplikáciami a hrami. S cieľom priblížiť kultúrne dedičstvo mladším generáciám Europeana organizuje množstvo rôznych súťaží, ako Transcribathon a GIF IT UP, ktorá vyzýva ľudí opätovne použiť digitalizované materiály kultúrneho dedičstva s cieľom vytvoriť a zdieľať jedinečné gify. Prostredníctvom svojich aktivít Europeana podporuje európsky Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021-2027) a poskytuje rozmanitý a dostupný kvalitný digitálny obsah.

Máte záujem vytvoriť si vlastnú galériu? Zaregistrujte sa do Europeana a nechajte vašu kreativitu rozvíjať sa!