article image

Európske ceny: Víťazi súťaže 2020

S potešením vyhlasujeme víťazov tohtoročnej súťaže o ceny eTwinning 2020.

Z 932  projektov prihlásených do súťaže uvádzame nižšie zoznam tých, ktoré zvíťazili v 4 vekových kategóriách a 7 špeciálnych kategóriách. Tieto projekty sú skvelými príkladmi spolupráce a názornou ukážkou vynikajúcich výsledkov. 

Blahoželáme víťazom a projektom na druhom mieste!

Ceny budú udelené v 4 vekových kategóriách:

Veková kategória do 6 rokov

1. miesto: Busy Bugs in my Bag 

2. miesto: Small Scientists Across Europe

Veková kategória 7-11 rokov

1. miesto: Wonderland

2. miesto: Ciudadan@ Digital 5.0

Veková kategória 12-15 rokov

1. miesto: EU've got mail

2. miesto: I'm in LOVE with the GREEN EARTH

Veková kategória 16-19 rokov

1. miesto: Robo-code

2. miesto: LA OTRA CARA DEL ARTE. Luces y sombras en el Siglo de oro.

Okrem vekových kategórií boli vyhlásené i špeciálne kategórie:

Projekty realizované v španielskom jazyku (ceny zabezpečilo španielske ministerstvo školstva, kultúry a športu)

SAYWOW (Sailing Across the Youthful World of Words)

Projekty realizované vo francúzskom jazyku (ceny zabezpečili Medzinárodná federácia učiteľov francúzštiny a francúzska národná podporná služba eTwinning)

Le fil de l'Esprit

Cena Marie Skłodowskej-Curie (finančne je podporená poľskou národnou podpornou službou eTwinning)

Fun with physics and technology

Cena za projekty realizované v anglickom jazyku (ceny zabezpečila Britská rada)

Together for a better tomorrow

Cena občana (Sponzorované Francúzskom a Nemeckom)

SNOPP

Stredomorská cena (cenu finančne podporuje grécka, cyperská, francúzska, španielska, talianska, portugalská, albánska a chorvátska národná podporná služba)

DIOSAS Y DIOSES Y VICEVERSA

Cena Peja Javorova za projekty, ktoré podporujú lásku k čítaniu medzi mladými ľuďmi (cenu finančne podporuje bulharská národná podporná služba)

Twinfeuill'ton : amours et préjugés de jadis à nos jours