article image

eTwinning podporí Deň bezpečnejšieho internetu 2021!

Každý február od roku 2004 Deň bezpečnejšieho internetu – organizovaný Insafe/INHOPE sieťou Európskych centier bezpečného internetu (SICs) s podporou Európskej komisie* – predstavuje dôležitý medzník v kalendári online bezpečnosti vo viac ako 170 krajinách.

Tento rok oslávia Deň bezpečnejšieho internetu v utorok 9. februára 2021 milióny priaznivcov na celej zemeguli a spoja svoje sily „Spoločne za lepší internet“. Hoci si uvedomujeme, že kvôli prispôsobeniu sa obmedzeniam v súvislosti s COVID-19 môžu oslavy tento rok vyzerať trochu inakšie, dúfame, že SID 2021 bude stále živou a pútavou oslavou, ktorá nám umožní zamyslieť sa nad našim zvýšeným používaním digitálnych technológií, ktoré je výsledkom pandémie.

Učitelia, pedagógovia a sociálni pracovníci môžu pomôcť vytvoriť lepší internet tak, že vybavia svojich žiakov a študentov digitálnou gramotnosťou a kritickým myslením, ktoré potrebujú na lepšiu orientáciu v online svete. 

Môžu:

  • naučiť žiakov niekoľko jednoduchých návykov a umožniť im tak čo najlepšie využívať možnosti, ktoré online svet ponúka,
  • využívať positive online content (pozitívny obsah na internete) v triede a povzbudiť svojich žiakov, aby robili to isté doma,
  • umožniť žiakom robiť rozumné rozhodnutia v online prostredí, čo sa dá najlepšie dosiahnuť vzdelávaním a budovaním povedomia o bežných bezpečnostných otázkach na internete 
  • a byť pre svojich žiakov osobným príkladom pozitívneho online správania.

S cieľom podporiť učiteľov a pedagógov v tomto úsilí ponúka webová stránka Deň bezpečnejšieho internetu časť „Zdroje“ s celou škálou pedagogických materiálov o online bezpečnosti pre množstvo rôznych vekových skupín a v mnohých rôznych jazykoch, ktoré budú užitočné pri činnostiach zameraných na zvyšovanie povedomia o dni SID a počas celého školského roka.
 

eTwinning podporí Deň bezpečnejšieho internetu 2021.

Tento rok si program eTwinning dáva za cieľ podporiť mediálnu gramotnosť a zdôrazniť dôležitosť kritického myslenia tak, že predstaví učiteľom, ako riešiť otázku dezinformácií a falošných správ. Na túto tému bude prebiehať množstvo činností: možnosti profesijného rozvoja, balíčky pripravených projektov pre učiteľov a študentov, konferencie, komunikačné kampane a publikácie článkov na portáli. Účastníci programu eTwinning zanietení pre online bezpečnosť sa tiež môžu zapojiť do skupiny Bringing eSafety into eTwinning projects (Vnášanie e-bezpečnosti do projektov eTwinning) a zdieľať a vymieňať si poznatky o tejto téme s inými kolegami.

Pozrite si tiež balíček eTwinning Lepšie byť e-bezpečný ako ľutovať.

Ak sa chcete zapojiť do globálneho zhromaždenia za lepší internet a zapojiť sa do Dňa bezpečnejšieho internetu, bližšie informácie o tom, ako sa zúčastniť na SID 2021 nájdete na www.saferinternetday.org/join. Okrem toho nezabudnite sledovať Deň bezpečnejšieho internetu na sociálnych sieťach Facebook a Twitter a podeliť sa o vaše plány na tento veľký deň v sociálnych médiách s hashtagom #SaferInternetDay a #SID2021.

* Deň bezpečnejšieho internetu by nebol možný bez podpory Európskej komisie. V súčasnosti je financovaný programom Connecting Europe Facility (CEF). Prečítajte si viac o „Európskej stratégii vytvárania lepšieho internetu pre deti“ na webovej stránke Európskej komisie.