article image

Školy eTwinning: Viac ako certifikát

„eTwinning priniesol do našej školy inovácie a európsku spoluprácu, čo zmenilo spôsob jej práce položením osobitného dôrazu na projektové vyučovania a aktívnu spoluprácu v škole i mimo nej.“

Učiteľ zo Školy eTwinning Col·legi Sant Josep, Navàs, Španielsko

Ako žiadatelia o certifikát Škola eTwinning 2021/2022 vstupujú do poslednej fázy, je čas zamerať sa na výhody tohto certifikátu a význam, ktorý toto ocenenie má. Ak vaša škola dostala správu, že má o certifikát požiadať, v tom prípade vám blahoželáme a pripomíname, aby ste nezabudli odoslať žiadosť do 8. februára 2021!

Školy eTwinning, ktoré sú uznávané ako piliere programu eTwinning, sú oceňované za ich odhodlanie a angažovanosť v programe eTwinning so zameraním na spôsoby, akými je eTwinning včlenený a aplikovaný v rámci školských politík, postupov a možností profesijného rozvoja. Školy eTwinning, ako priekopníci a hnacia sila vo svojich vlastných komunitách, sú uznávanými lídrami na európskej úrovni, ktorí často vyhľadávajú ďalšie možnosti na rozvoj svojich škôl. Mnohé z nich sú zapojené do jednotných akcií s inými školami a inštitúciami, čím dokazujú, že získanie certifikátu Škola eTwinning bol často prvý krok ich školy na jej medzinárodnej ceste.

Všetky hodnoty Škôl eTwinning sú zachytené v Poslaní Škôl eTwinning, ktoré rozpoznáva päť oblastí, ktorým sa Školy eTwinning venujú a v ktorých vystupujú ako sprievodcovia pre školy so záujmom o získanie tohto certifikátu:

 • Školy eTwinning sa zaväzujú k zdieľanému vedeniu
 • Školy eTwinning preukazujú silné odhodlanie k spolupráci, zdieľaniu a tímovej práci
 • Študenti Škôl eTwinning sú aktérmi zmien
 • Školy eTwinning slúžia ako modely pre iné školy
 • Školy eTwinning sú inkluzívne a inovatívne učiace sa organizácie

Získanie certifikátu Škola eTwinning je predovšetkým uznaním pre angažovaných pracovníkov školy, kde sú učitelia i riaditelia aktívnymi účastníkmi programu eTwinning, ktorí neúnavne pracujú spolu so svojimi študentmi. Tento prístup je jadrom Monitorovacej správy 2020 o Školách eTwinning a zdieľanom vedení. Ak vás zaujímajú priame výpovede o tom, čo to znamená byť Školou eTwinning, monitorovacia správa ponúka jedinečnú perspektívu. Prvá časť obsahuje analýzu odpovedí na otázky prieskumu, do ktorého sa zapojilo 1 261 Škôl eTwinning, zatiaľ čo druhá časť ponúka hlbší pohľad na nasledujúcich šesť Škôl eTwinning a ich charakteristickú cestu:

 • Lycée des métiers Louis Blériot, Francúzsko
 • Experimentálna škola Solúnskej Univerzity, Grécko
 • Direzione Didattica Ottavo Circolo, Piacenza, Taliansko
 • Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani, Rumunsko
 • Col·legi Sant Josep, Navàs, Španielsko
 • Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Turecko

Prečítajte si viac si o záveroch z Online konferencie pre Školy eTwinning – Zdieľané vedenie: smerom k Školám eTwinning a Od odhodlania Škôl eTwinning k tímovej práci a spolupráci.