article image

Školy eTwinning sú inkluzívne a inovatívne učiace sa organizácie

Školy eTwinning sa zaviazali k inkluzívnosti na každej úrovni a aktívne hľadajú spôsoby, ako vytvoriť inkluzívne prostredie pre študentov všetkých schopností a kultúr, ich rodičov a komunitu.

V školách eTwinning učitelia spolupracujú, aby sa podelili o svoje silné stránky a poskytli širšiu a bohatšiu vzdelávaciu skúsenosť pre všetkých.

Vo videu nižšie dvaja moderátori skupín eTwinning iniciovaných CSS a učitelia, ktorí vyučujú v školách eTwinning – Marie-Louise Petersen, moderátorka skupiny „Gender - Know How to Stop Stereotypes“ (Pohlavie – vedieť, ako zastaviť stereotypy) a Marijana Smolčec, moderátorka skupiny „Inclusive education“ (Inkluzívne vzdelávanie) – hovoria o vlastnej hodnote inklúzie.

Zdieľajú poznatky a vyučovacie postupy o tom, ako sa môže škola stať skutočne otvorenou žiakom všetkých pohlaví a sexuálnych orientácií a poskytujú užitočné informácie tým, ktorí si chcú zlepšiť svoje vzdelávacie zručnosti a posilniť svoje kompetencie pri výučbe žiakov s poruchami učenia alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pozrite si video a zistite, ako vyučovacie postupy prispievajú k vytváraniu inkluzívneho prostredia a ako eTwinning prispieva k vytváraniu povedomia o poruchách učenia a k boju proti rodovým stereotypom.