article image

eTwinning sa stretol s kancelárkou Angelou Merkelovou

Medzi summitom NATO v Bruseli a zasadnutím federálnej vlády v Berlíne uskutočnila nemecká kancelárka v utorok 15. júna 2021 virtuálnu návštevu školy eTwinning, Gymnasium Sanitz.

Stalo sa to pri príležitosti „Európskeho dňa projektov v školách“, kde sa diskutuje so študentmi o súčasných európskych politických otázkach.

Prečo si kancelárka vybrala školu eTwinning, Gymnasium Sanitz?

Ako povedala Rebecca Redant, skúsená učiteľka zapojená do programu eTwinning:

„Od roku 2016 sme sa zúčastňovali na realizácii projektov Erasmus+, organizovali výmenné pobyty študentov s našou španielskou partnerskou školou Centro Ramiro Izquierdo v Castellón de la Plana a realizovali projekty eTwinning.“

Prvá časť virtuálnej návštevy bola vysielaná verejne. Kancelárku uvítali riaditeľka Dr. Schulzová, pani Radantová, pán Ciupka a zástupca študentov.

Po krátkom úvodnom videu sa začala konverzácia prezentáciou nasledujúcich projektov:

  • Podkastový projekt „Počúvajte moje rádio: Mimoriadne správy!“, do ktorého sa zapojili školy z Nemecka, Španielska, Talianska, Francúzska, Fínska a Turecka. Projekt vyhral 1. miesto v súťaži o nemecké ceny eTwinning za tento školský rok a umiestnil sa na druhom mieste vo vekovej kategórii 16-19 rokov sponzorovanej Európskou komisiou.
  • V projekte „Svet na dosah ruky – učíme sa spolu a jeden od druhého“ sa žiaci 11. ročníka spojili so svojimi fínskymi partnermi, aby si vymieňali informácie počas školského roka 2020-2021.
  • Projekt Erasmus+ „#globalgoalsambassadors – Európski násťroční bojujú za lepšiu budúcnosť“ sa zaoberal „Cieľmi udržateľného rozvoja“ OSN a ich realizáciou v škole a v rámci komunity.

Počas panelovej diskusie kancelárka Merkelová na otázku, čo si želá pre Európu, odpovedala takto:

„Želám si, aby sa ľudia spojili a navzájom si rozumeli a aby mala Európa silný hlas vo svete a taktiež stála na čele výskumu a rozvoja. Politicky dokážeme urobiť množstvo vecí, ale to nemá takú cenu, ako keď sa ľudia stretnú a spoja.“

Kancelárka Merkelová sa chcela dozvedieť, ako fungujú projekty eTwinning a aké výhody prinášajú učiteľom a študentom. Študenti sa do konverzácie zapájali s veľkým nadšením a iniciatívou. Počas stretnutia mali možnosť vymieňať si názory. Objavili sa zaujímavé myšlienky:

„Projekt bol skvelou zmenou od našich bežných vyučovacích hodín. Mali sme možnosť používať, precvičovať si a zlepšovať sa v španielskom jazyku. Okrem toho ma veľmi zaujímalo, ako študenti z iných európskych krajín žijú svoj každodenný život.“

„Dozvedeli sme veľa o jednotlivých kultúrach a každodennom živote ostatných európskych národov preberaním rôznych tém, ako napríklad ktoré slávnosti a tradície sa pestujú v rôznych krajinách, alebo ako si študenti partnerských škôl predstavujú svoju budúcnosť.“

„Bola to jedinečná príležitosť a možnosť spojiť sa s inými rovesníkmi mimo našej školy alebo krajiny. Umožnilo nám to nielen získať nové kontakty, ale aj spoznať jednotlivé krajiny z inej perspektívy.“

„Najzábavnejšie bolo spoznávať nových ľudí a ľudí, ktorí vyrástli v iných krajinách a s ktorými by sme možno nikdy neprišli do kontaktu, nebyť nášho projektu. Učiť sa o ich živote, ich názoroch na určité témy, alebo o tom, čo máme spoločné a čo rozdielne, rozšírilo mňa a moje vlastné skúsenosti a predstavy.“

„Naučil som sa viac si uvedomovať Európu ako komunitu a úniu! Spoločná práca na niečom presahujúcom rámec vlastnej krajiny s inými členmi EÚ mi ukázala, že človek môže využívať toto spojenie s inými kultúrami, obyvateľmi a rozsiahlymi aspektmi oveľa intenzívnejšie a potom na základe toho rozvíjať projekty!“

Virtuálna návšteva mala obrovský úspech a bola dôležitým stretnutím pre pedagógov a študentov školy eTwinning, Gymnasium Sanitz.

Pani Radantová povedala, „Bola neuveriteľne pokojná a prirodzená a pokoj, ktorý z nej vyžaroval, sa preniesol na všetkých účastníkov! Podľa názoru študentov bola príjemná, so záujmom a otvorená.”