eTwinning je teraz k dispozícii v írskom a islandskom jazyku

eTwinning na základe politiky Európskej komisie v oblasti viacjazyčnosti rozšíril svoje jazykové verzie o írsky a islandský jazyk.

Politika Európskej komisie v oblasti viacjazyčnosti sleduje tri ciele: podporiť štúdium jazykov a jazykovú rozmanitosť v spoločnosti, podporiť viacjazyčnú ekonomiku a v neposlednom rade umožniť občanom prístup k informáciám EÚ v ich vlastnom jazyku.

Írsko má v programe eTwinning 1809 škôl, 3612 učiteľov a európskych certifikátov kvality eTwinning a Island 316 škôl, 1783 učiteľov a 109 európskych certifikátov kvality eTwinning. Obe krajiny sú členmi programu eTwinning od jeho zrodu v roku 2005.

Írski a islandskí učitelia sú entuziastickí členovia komunity eTwinning, ktorí sa aktívne zapájajú do projektov eTwinning, konferencií, aktivít a online kurzov. Je preto celkom prirodzené, že eTwinning dá svojim učiteľom prístup k platforme eTwinning v ich rodnom jazyku.

„Členovia írskej pobočky programu eTwinning sú potešení, že írsky jazyk je má teraz zastúpenie na platforme eTwinning. Tešíme sa, že naši učitelia budú využívať túto možnosť vo svojom nepretržitom úsilí v programe eTwinning. Z tejto novinky bude profitovať predovšetkým viac ako 300 Gaelscoileanna (škôl vyučujúcich v írskom jazyku) v celom Írsku, ktoré fungujú celkom v írskom jazyku – tešíme sa, že budeme zveľaďovať túto komunitu v rámci platformy.“

John Taite, úradník pre eTwinning, Írsko

„Komunita eTwinning je pre náš malý a izolovaný ostrov mimoriadne dôležitá. Spojenia vytvorené po celej Európe poskytujú našim učiteľom nové nápady a zároveň otvárajú islandským študentom dvere k novým kultúram. Všetci v NSO sme nadšení možnosťou mať na platforme k dispozícii islandský jazyk a sme presvedčení, že je to odrazový mostík pre stále rastúcu islandskú komunitu eTwinning.“

Jóhann Páll Ástvaldsson, projektový manažér eTwinning, Island