article image

eTwinning v Poľsku – malá dedinská škola v malebnom údolí rieky Wieprz

Základná škola v Szczekarkówe sa nachádza v obci Lubartow na východne Poľska. Dedina sa nachádza v malebnom údolí rieky Wieprz.

Szczekarków je predmestím Lubartówa, pekného malého mesta s množstvom barokových monumentov, ako Bazilika Sv. Anny alebo Palác Sanguszkovcov.

 Polish1

V súčasnosti má dedina približne 750 obyvateľov. Našu školu navštevuje päťdesiatsedem študentov. Máme aj predškolskú skupinu detí vo veku 3 až 5 rokov. Škola má osem tried vybavených interaktívnymi tabuľami, projektormi a obrazovkami. Nachádza sa tam aj malá knižnica. Študenti tiež využívajú školské zariadenia na športy: telocvičňa, futbalové ihrisko a ihrisko. Máme 18 učiteľov. Väčšina z nich musí pracovať v rôznych školách, aby si naplnila pracovný úväzok.

 Polish2

Edyta Borowicz-Czuchryta pracuje ako učiteľka anglického jazyka už 20 rokov. Jej dobrodružstvo s programom eTwinning začalo v roku 2009. Pôsobí ako ambasádorka programu eTwinning. Na otázku ohľadom výziev školy vo vidieckej oblasti odpovedala takto: 

Každý si uvedomuje, že malé školy sa zatvárajú kvôli ekonomickým problémom. Je to smutné, pretože žijeme v časoch, keď študenti už nie sú najdôležitejším faktorom. Vzdialenosť medzi domovmi študentov a školou je vždy problém, čo znamená, že deti trávia veľa času mimo domova a dochádzajú do školy už od útleho veku. 

Navyše je veľmi ťažké naplánovať školský rok a pripraviť rozvrh, ktorý bude vyhovovať študentom pochádzajúcim z rôznych oblastí i učiteľom pracujúcim na rôznych školách. 

Kvôli ich nedostatku majú vidiecke školy často triedy s viacerými ročníkmi. Vďaka tomuto systému môže naša škola existovať pre našich študentov. Učitelia sa necítia osamotení, pretože môžu využiť starších študentov na pomoc s vyučovaním mladších žiakov. Mladšie deti môžu požiadať o usmernenie starších študentov skôr než len učiteľa. Učia sa pozorne sa navzájom počúvať.

Keď je učiteľ pridelený do triedy s viacerými ročníkmi, mal by určiť potreby svojich študentov. Aktivity v malých skupinách sú jednou z najlepších metód, ako pracovať s triedou so zmiešanými ročníkmi. Učiteľ môže tvoriť činnosti zamerané na komunikáciu a takto podnietiť študentov, aby používali jazyk a svoje vedomosti a navzájom sa od seba učili. Učiteľ vyučujúci v triede s viacerými ročníkmi musí byť flexibilný, pretože bude možno musieť veľmi často upravovať svoje vyučovacie plány. Učiteľ s pohodovým postojom tiež povedie študentov k tomu, aby sa uvoľnili a užívali si vyučovanie. 

Jednou obrovskou výhodou malej vidieckej školy je, že môže spolupracovať priamo s miestnou komunitou. Malá škola môže s trochou úsilia ľahko zapojiť rodičov do svojho života.   

Napríklad, v roku 2016 sme sa zúčastnili na celosvetovej súťaži organizovanej talianskym ministerstvom školstva. Vďaka spolupráci s miestnou komunitou, ktorá školu podporuje, skončila naša škola ako prvá spomedzi niekoľkých tisícov škôl z celého sveta. O rok neskôr sa naša škola zapojila do súťaže a vyhrala ihrisko. Vyhrali sme vďaka podpore miestnej komunity. O pol roka neskôr si mohli naši študenti užívať nádherné ihrisko vedľa školy.

Jedna rada, ktorej sa každý deň držím, je „Nie je dôležité, čo škola má, ale čo dokážete urobiť s tým, čo ponúka.“ Keď je učiteľ dosť vynaliezavý, dokáže zázraky.

Program eTwinning nám pomohol spojiť základné učebné osnovy so záujmami študentov. Je to veľká reklama pre školu v miestnej komunite, v provincii, v krajine a v Európe. Vďaka svojim rôznych aktivitám získala škola titul „A School for a Medal“ a „A School in the Cloud“. Po jednom online stretnutí so žiakmi partnerskej školy jeden študent povedal: „Jéj! To je úžasné!!! To bola skutočná hodina angličtiny a angličtina sama o sebe je skvelý komunikačný nástroj, nielen ďalší nudný školský predmet.“

Práve prešiel jeden rok odvtedy, čo nás pandémia prinútila hľadať bezpečné formy vzdelávania. Pred rokom sme v škole začali používať Office 365.

Študenti potrebujú aj kreatívne činnosti, aby si rozvíjali svoje vášne a záujmy. Preto som zorganizovala „Večer poézie“ v online prostredí prostredníctvom služby Teams. Zapojili sme sa do narcisovej kampane k výročiu Varšavského povstania. Realizovali sme projekty eTwinning, ktoré sú fantastickou zmesou nášho vzdelávania prostredníctvom činností, spolupráce a online stretnutí s partnermi. Taktiež sme sa stretávali so študentmi a realizovali výzvy v oblasti Minecraft. Strávili sme niekoľko večerov budovaním našej školy, domčeka na strome, Poľska, alebo Paláca Sanguszkovcov v Lubartówe vo svete Minecraft. Vzdelávanie je proces výučby-učenia a ešte viac...