article image

Priatelia programu eTwinning– Podpora v časoch COVID19

Priatelia programu eTwinning je sieť medzinárodných orgánov, organizácií a iniciatív, ktoré majú rovnaké hodnoty ako eTwinning. Sieť Priatelia programu eTwinning pomáha programu eTwinning rozširovať jeho názor a odkazy a pri tom pomáha účastníkom tohto programu rozvíjať si svoje zručnosti tak, že sa s nimi delí o svoje vedomosti.

Ukázalo sa to ako obzvlášť relevantné v čase uzavretia škôl, keď Priatelia programu eTwinning ostali verní svojmu menu a pomáhali účastníkom programu eTwinning ponukou podpory a odborného vedenia v rôznych témach.

Projekt Scientix zorganizoval v marci online seminár, aby inšpiroval a viedol účastníkov programu eTwinning k tvorbe projektov zameraných na predmety STEM a tohtoročnú tému programu Klimatické zmeny a environmentálne výzvy. Scientix okrem toho vytvoril online zasadaciu miestnosť (SOMR) prístupnú pre všetkých učiteľov, ministerstvá školstva alebo odborníkov v oblasti STEM počas obdobia uzavretia z dôvodu COVID-19.

V tom istom mesiaci ambasádori organizácie Europeana usporiadali online seminár zameraný na prispôsobenie vzdelávacích scenárov online výučbe. Okrem toho pracovala Europeana na zhromažďovaní zdrojov od pedagógov pre svoj portál s cieľom poskytnúť a objaviť inovatívne a inšpiratívne príklady. Tieto príklady ukazujú, ako sektor kultúrneho dedičstva využíva digitálne kultúrne dedičstvo s cieľom reagovať na tieto zložité časy.

V máji odborníci z asociácie EUROCLIO zorganizovali online seminár, na ktorom predstavili účastníkom programu eTwinning súbor vzdelávacích nástrojov ktorí vytvorili a vysvetlili im, ako môže motivovať, podporiť a učiť ich študentov tvoriť vlastné dokumentárne filmy o nedávnej európskej histórii. Okrem toho asociácia EUROCLIO pripravila bezplatný sedemdielny online kurz zameraný na vyučovanie dejepisu (nahrávky sú k dispozícii).

Program Zelená škola predstavil v máji účastníkom programu eTwinning svoju metodiku zloženú zo siedmich krokov inšpirovanú projektovým vyučovaním a založenú na celoškolskom prístupe. Táto metodika poskytuje študentom rámec, ktorý im pomôže pozorovať, študovať, porozumieť a mať priamu skúsenosť s najnaliehavejšími environmentálnymi hrozbami a pri tom podniknúť opatrenia k zmene prostredníctvom siedmich krokov.

Priateľ, ktorý sa do siete priateľov zapojil ako posledný, UNHCR (Vysoký komisár OSN pre utečencov), tiež zorganizoval svoje prvé online podujatie v máji. UNHCR prezentoval účastníkom programu eTwinning komplexnú problematiku výučby utečencov v triede, pričom začal pojmom utečenci, pokračoval tým, ako tento pojem uviesť v triede a zároveň sa venoval aj výzvam, ktorým čelia deti utečencov.

Lepší internet pre deti (BIK) vysvetlil účastníkom programu eTwinning ako si poradiť s dezinformáciami, podvodmi a falošnými správami. BIK na svojej webovej stránke ponuka materiály zamerané na kroky, ktoré musí človek uskutočniť, aby sa stal internet bezpečným miestom pre všetkých:

Dom Anny Frankovej usporiadal dva online semináre, jeden v máji a jeden v júni, zamerané na online nástroj Dojímavé príbehy. Táto bezplatná interaktívna webová stránka je dostupná v piatich jazykoch a ponúka päť vzdelávacích dráh, ktoré pomáhajú mladým ľuďom preskúmať vplyv nenávistného prejavu, vylúčenia a diskriminácie.

Dom európskej histórie vytvoril tematické činnosti v triede dostupné v 24 jazykoch a prostredníctvom svojho seriálu #HistoryHoarding vytvoril krátke vzdelávacie hry, ktoré deti môžu hrať v interiéri: