article image

Európske ceny eTwinning: Víťazi súťaže 2021

S potešením vyhlasujeme víťazov tohtoročnej súťaže o ceny eTwinning 2021.

Z 870 projektov prihlásených do súťaže uvádzame nižšie zoznam tých, ktoré zvíťazili v 4 vekových kategóriách a 5 špeciálnych kategóriách. Tieto projekty sú skvelými príkladmi spolupráce a názornou ukážkou vynikajúcich výsledkov. 

Blahoželáme víťazom a projektom na druhom mieste!

Ceny budú udelené v 4 vekových kategóriách:

Veková kategória do 6 rokov

1. miesto:  eTreeHuggers:1, 2, TREE, HUG the TREES with me

2. miesto: S.T.E.A.M-tastic

Veková kategória 7-11 rokov

1. miesto: Animal Friends in an Animal-Friendly World

2. miesto: In your shoes

Veková kategória 12-15 rokov

1. miesto: Myth'arts: myths in art and littérature

2. miesto: Future Journalists

Veková kategória 16-19 rokov

1. miesto: CLIMATE VOLUNTEERS

2. miesto: Listen to my radio: Breaking news!

Okrem vekových kategórií boli vyhlásené i špeciálne kategórie:

Projekty realizované v španielskom jazyku (ceny zabezpečilo španielske ministerstvo školstva, kultúry a športu)

sÜRreÂLíST

Projekty realizované vo francúzskom jazyku (ceny zabezpečili Medzinárodná federácia učiteľov francúzštiny a francúzska národná podporná organizácia eTwinning)

Leonardo da Vinci

Cena Marie Skłodowskej-Curie (finančne je podporená poľskou národnou podpornou organizáciou eTwinning)

STEM is… on fire!

Cena občana (Sponzorované Francúzskom a Nemeckom)

eco_fab_lab

Cena Peja Javorova za projekty, ktoré podporujú lásku k čítaniu medzi mladými ľuďmi (cenu finančne podporuje bulharská národná podporná organizácia)

The Champion of the World