article image

eTwinning blahoželá víťazom európskych cien eTwinning 2020

Súťaž o ceny eTwinning je najvyšším ocenením za projekty eTwinning a ceny udeľuje medzinárodná porota zložená z odborníkov najlepším projektom roka na európskej úrovni.

Tento rok boli z 932 predložených projektov vybrané štyri víťazné, jeden v každej vekovej kategórii: Busy Bugs in my Bag (do 6 rokov), Wonderland (7-11 rokov), EU've got mail (12-15 rokov) a Robo-Code (16-19 rokov). Všetky tieto projekty preukázali vynikajúce výsledky a sú skvelými príkladmi spolupráce.

Tento rok boli projekty vybrané a bola im udelená európska cena eTwinning za mimoriadnych okolností, ktoré sme videli v priebehu celého roka 2020. Kvôli súčasnej situácii program eTwinning nemohol uskutočniť slávnostné udeľovanie cien prezenčne, ako to bolo po minulé roky. eTwinning však chcel aj napriek tomu nájsť spôsob, ako zablahoželať víťazom za ich vynikajúcu prácu!

V nasledujúcej časti článku nájdete blahoprajné videá pre víťazný projekt v každej kategórii:

Busy Bugs in my Bag (do 6 rokov)

Wonderland (7-11 rokov)

EU've got mail (12-15 rokov)

Robo-Code (16-19 rokov)

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v rámci výročnej konferencie eTwinning 2020. Odkaz na živé internetové vysielanie bude čoskoro k dispozícii na tejto stránke.

Blahoželáme všetkým víťazom tohtoročnej európskej súťaže o ceny eTwinning!