article image

Téma eTwinning roku 2021: Mediálna gramotnosť a dezinformácie

„Nikdy sme nepociťovali naliehavejšiu potrebu internetu bez nepravdivých a zavádzajúcich informácií než počas pandémie koronavírusu“

 (Európska Komisia na Twitteri).

V tomto roku 2021 sa program eTwinning zameriava na dve strany tej istej mince: mediálnu gramotnosť na jednej strane a ako riešiť otázku dezinformácií a falošných správ na druhej strane. V roku 2020, roku poznačenom pandémiou koronavírusu, sa jasne ukázalo, že vystavovanie občanov dezinformáciám je veľký problém nielen pre dospelých ale aj pre študentov. 

Prípravná akcia 2020 „Mediálna gramotnosť pre všetkých“ Európskej komisie charakterizuje „mediálnu gramotnosť“ ako súhrnný pojem zahŕňajúci všetky technické, kognitívne, sociálne, občianske, etické a tvorivé schopnosti, ktoré občanovi umožňujú získať prístup k médiám, zaujať k nim kritický postoj a interagovať s nimi.

Dezinformácie“ sa chápu ako overiteľne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie vytvorené, prezentované a šírené za účelom ekonomického zisku, alebo s cieľom zámerne zavádzať verejnosť, ktoré môžu spôsobiť verejnú škodu.

eTwinning podporuje mediálnu gramotnosť od svojho zrodu v roku 2005 zameraním sa na integráciu digitálnych nástrojov do každodenného života učiteľov a študentov. Zvláštny dôraz sa kladie na digitálne občianstvo s cieľom posilniť povedomie a zodpovednosť študentov v používaní digitálnych nástrojov.  

Oblasti, ktorými sa zaoberá eTwinning: digitálna gramotnosť, digitálne a duševné práva a povinnosti, digitálna bezpečnosť a ochrana údajov, digitálne právo a etiketa, digitálna prístupnosť a digitálna komunikácia.

V roku 2021 podporíme mediálnu gramotnosť a budeme sa zaoberať dezinformáciami prostredníctvom mnohých činností: od možností profesijného rozvoja po online aktivity a konferencie, od komunikačných kampaní a publikácií po články na portáli.

Pridajte sa k nám v tohtoročnom dobrodružstve a spoznajte s nami nevyčísliteľnú hodnotu pravdivých informácií a zistite, ako ich rozoznať.