eTwinning a Brexit

Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom Európskej únie.

Priamym následkom toho prestáva dnešným dňom EÚ financovať Národnú podpornú službu Spojeného kráľovstva. Taktiež počnúc dnešným dňom sa učitelia z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska nebudú môcť prihlásiť na platformu eTwinning Live.

Počas 14 rokov účasti na tomto projekte malo Spojené kráľovstvo 30 075 používateľov (prvý sa zaregistroval v roku 2005), 15 099 škôl a 563 európskych certifikátov kvality, čím nepochybne za sebou zanechalo silný odkaz.

Napriek tomu, že prínos učiteľov zo Spojeného kráľovstva do projektu eTwinning prestane fungovať takým spôsobom, na aký sme boli zvyknutí, účastníci programu eTwinning ich stále môžu pozývať ako hostí do priestorov TwinSpace existujúcich projektov. To by im malo umožniť ostať v kontakte s existujúcimi partnermi a prispievať do projektov eTwinning svojimi nápadmi a inšpiráciou tak, ako uznajú za vhodné.

Veci sa menia a hoci priatelia odchádzajú, eTwinning bude aj naďalej spájať školy, učiteľov a študentov Európy.

A nakoniec by sme chceli poďakovať Národnej podpornej službe Spojeného kráľovstva za pomoc a podporu, ktorú celé tieto roky poskytovala a zaželať jej členom všetko dobré.

„Niet pochýb o tom, že malá skupina pozorných a oddaných občanov môže zmeniť svet. V skutočnosti, je to jediná vec, ktorá to dokáže.“

Margaret Mead