article image

eTwinning – Zažívanie histórie a vzdelávanie sa o nej so značkou Európske dedičstvo

Pamiatky európskeho dedičstva sú míľnikmi v tvorbe súčasnej Európy. Tieto pamiatky, od úsvitu civilizácie po Európu, akú ju vidíme v súčasnosti, oslavujú a symbolizujú európske hodnoty, dejiny a integráciu.

eTwinning si uvedomuje dôležitosť kultúrneho dedičstva a podporuje jeho výučbu a vzdelávanie sa o ňom od roku 2005. V roku 2018, ktorý bol Európskym rokom kultúrneho dedičstva, sa program eTwinning obzvlášť zameral na túto tému. Počas tohto obdobia eTwinning poskytol učiteľom a študentom rôzne zdroje a skvelé nápady na činnosti v triede zamerané na túto tému, ako aj na činnosti mimo komunity školy.

Značka Európske dedičstvo, jedna z konkrétnych akcií programu Tvorivá Európa, vám pomôže identifikovať a vybrať si ďalšiu destináciu, ktorú budete poznávať s vašimi študentmi. Objavujte pamiatky virtuálne alebo osobne a pri tom sa učte, zažívajte a vyučujte o dôležitosti našej spoločnej európskej histórie.

Navštívte mapu pamiatok so značkou Európske dedičstvo a objavte pamiatky v Európe od Atén po Rigu a od Azúrov po Bukurešť. Tieto pamiatky boli vybraný kvôli ich symbolickej európskej hodnote, úlohe, ktorú hrajú v európskej histórii a aktivitám, ktoré ponúkajú a ktoré zbližujú Európsku úniu a jej občanov.

Ste účastníkom programu eTwinning, ktorého fascinuje európske kultúrne dedičstvo? Zaujímate sa o kultúrnu krajinu či prírodné, morské, archeologické, industriálne alebo mestské pamiatky? Chcete sa dozvedieť o pamiatkach, pamätných miestach, predmetoch kultúrnej hodnoty a nehmotnom dedičstve, ktoré sa spája s nejakým miestom? Keď cestujete, vždy sa radi dozvedáte o histórii nejakého miesta, jeho ikonických budovách a spoznávate, prečo to tak je? Chcete aj s vašimi študentmi zdieľať rovnakú fascináciu a vášeň pre históriu?

Zistite, ktoré pamiatky vás oslovujú a pripravte sa na vaše ďalšie dobrodružstvo v programe eTwinning.

Ako sa môžu pamiatky so značkou Európskej dedičstvo zapájať do projektov eTwinning?

Pamiatky so značkou Európske dedičstvo organizujú vzdelávacie aktivity najmä pre mladých ľudí, ktoré zlepšujú chápanie spoločnej európskej histórie a posilňujú ich pocit príslušnosti do spoločného priestoru. Ak pozvete pamiatky so značkou Európske dedičstvo do vášho priestoru TwinSpace, môžu sa s vami a vašimi študentmi podeliť o tieto aktivity.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o pamiatkach so značkou Európske dedičstvo, kontaktujte: EAC-Culture@ec.europa.eu