article image

Účastníci programu eTwinning, potrebujeme vaše odborné znalosti v oblasti digitálneho obsahu vzdelávania

Digitálny obsah vzdelávania je kľúčovou zložkou kvalitného digitálneho vzdelávania, popri pripojiteľnosti, infraštruktúre, platformách a rozvoji digitálnych zručností a kompetencií.

Európski tvorcovia politík by chceli lepšie uchopiť túto situáciu a porozumieť potrebám učiteľov predtým, ako podniknú nejaké kroky.

Boli ste prví, kto si poradil s prechodom na online vyučovanie počas lockdownu z dôvodu pandémie COVID. A teraz ste prví, kto zažíva zmeny v zručnosti a zvykoch v používaní digitálneho obsahu vzdelávania. Vy najlepšie viete, aký typ digitálneho obsahu vzdelávania je najlepší pre vaše online a prezenčné vyučovanie. Máte skúsenosti a nápady na to, ako by to mohlo fungovať lepšie.

Komisia zahájila Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021-2027. Obsahuje 14 opatrení na podporu adaptácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov EÚ na digitálny vek. Jedným z týchto opatrení je tvorba Európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania

Jednotka digitálneho vzdelávania pripravila jednoduchý dotazník s cieľom zhromaždiť názory, skúsenosti a očakávania učiteľov zapojených do programu eTwinning pracujúcich v sektore vzdelávania v ranom detstve, primárneho a sekundárneho vzdelávania. Jeho vyplnenie by vám malo zabrať približne 15 minút. Vaše odpovede tiež prispejú k vypracovaniu štúdie „Politické možnosti pre digitálny obsah vzdelávania v EÚ“, ktorá je naplánovaná na rok 2022.

Tento dotazník sa týka formálneho vzdelávania – nie celoživotného alebo neformálneho vzdelávania – v geografickom rozsahu krajín zapojených do programu Erasmus.

Dotazník je k dispozícii na EUSurvey a bude otvorený do 15.12.2021.