article image

Odpočet času do spustenia platformy European School Education sa už začal!

V roku 2022 sa platformy Európskej komisie School Education Gateway a eTwinning zlúčia do platformy European School Education, pričom sa zachová váš obľúbený obsah a bude sa ďalej rozširovať v jednotnom, modernom a prístupnom priestore.

Počas roku 2021 prebieha rozsiahle plánovanie a prípravy s cieľom spojiť súčasné platformy v prospech všetkých zainteresovaných strán v európskom vzdelávaní. 

Budúca integrovaná platforma vám umožní objavovať a spoznávať všetok obsah a služby pod jednou strechou, čo vytvorí pocit „domova“. Jej cieľom je poskytnúť jedinečnú a personalizovanú skúsenosť a pri tom podporiť zmysel pre komunitu a spoluprácu. Nová platforma bude ďalej prispievať k profesijnému rozvoju pracovníkov vo vzdelávaní a odbornej príprave v Európe i mimo nej. 

Novú platformu po prvýkrát oznámila Themis Christophidouová, generálna riaditeľka pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru vo svojom úvodnom prejave počas výročnej konferencie eTwinning. 

Základy novej platformy vychádzajú z programu Erasmus+ a jeho troch zásad vytvoriť ekologickejšie, inkluzívnejšie a digitálnejšie vzdelávanie pre Európu. Platforma bude tiež propagovať ciele Európskeho vzdelávacieho priestoru, predovšetkým Akčný plán digitálneho vzdelávania a rozvoj kľúčových kompetencií.  

Sledujte kanále School Education Gateway a eTwinning, kde nájdete aktuálne informácie a blížiacom sa uvedení platformy do činnosti!