article image

Komisárka Mariya Gabrielová navštívila Dom európskej histórie

Na boj proti dezinformáciám je potrebný multidimenzionálny prístup, ktorého súčasťou je transparentnosť online správ, pluralizmus a nezávislosť médií a vývoj nástrojov na overenie obsahu.

Mariya Gabrielová, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež navštívila 29. júna 2021 Dom európskej histórie, aby si pozrela výstavu „Fake For Real, História pozmeňovania a falšovania”.

Výstava predstavuje históriu pozmeňovania vracajúc sa v čase takmer 2 000 rokov a jej cieľom je zvýšiť súčasnú informovanosť o tom, aké jednoduché a nebezpečné je klamať ľudské bytosti, aby uverili niečomu falošnému.

Program eTwinning bojuje proti „klamstvu“ od svojho zrodu v roku 2005. V priebehu roku 2020 poznačeného pandémiou koronavírusu sa jasne ukázalo, že vystavovanie občanov dezinformáciám predstavuje veľkú výzvu nielen pre dospelých ale aj pre študentov.

Komisárka Gabrielová sa o výstave vyjadrila takto:

„Je to veľmi dôležité, pretože si môžeme všimnúť, že niekedy dokonca aj v našej histórii sú niektoré dôležité fakty falošnými správami. Čo sa mi na výstave páči, je interaktívny prenos vedomostí, ktorý ju robí hru (napríklad pre naše deti). Vieme, že je to iný spôsob, ako osloviť viac ľudí a upútať väčšiu pozornosť na túto tému. Ukazuje, aké dôležité je mať na jednej strane ponaučenia z histórie, ale na druhej strane vychovávať mladú generáciu - ďalšiu generáciu – inovatívnejším a interaktívnejším spôsobom.“

Po ukončení návštevy sa komisárka Gabrielová stretla s predstaviteľom Centrálnej podpornej služby programu eTwinning. Na otázku o úlohe učiteľov a programu eTwinning – online komunity učiteľov v Európe – v poskytovaní zručností, ktoré študenti potrebujú na boj proti dezinformáciám komisárka Gabrielová uviedla:

„Učitelia tu hrajú kľúčovú rolu, pretože učitelia sú tí, ktorí môžu skutočne pomôcť mladým ľuďom pochopiť, čo znamená kritické myslenie a ako robiť informované rozhodnutia. Učitelia musia mať prístup k rôznym zručnostiam, rôznym nástrojom a preto je eTwinning taký dôležitý. Na jednej strane si učitelia môžu vymieňať osvedčené postupy, môžu mať prístup k materiálom, inovatívnym pedagogikám a na druhej strane je to najlepší spôsob, ako skutočne osloviť mladých ľudí, aby pochopili, že majú k dispozícii nástroje. Je na nich, aby robili informované rozhodnutia a to je veľmi, veľmi povzbudivé. Preto sa veľmi spolieham na program eTwinning.“