article image

Už čoskoro: Platforma European School Education

Prípravy na spustenie novej platformy European School Education pokračujú naplno. V máji 2022 budú odborníci z európskeho školského vzdelávania a zainteresované strany vyzvaní, aby preskúmali novú platformu, ktorá sa nakoniec stane centrom pre obsah, vytváranie sietí a profesijný rozvoj.

Ako bolo oznámené koncom roka 2021, nová platforma bude spájať služby a obsah z platforiem eTwinning a School Education Gateway pod jednou strechou. Táto prvá verzia platformy, ktorá bude uvedená do činnosti v máji, bude slúžiť najmä používateľom eTwinning, ktorí na novej platforme nájdu známe služby Skupiny a priestory TwinSpace v novom formáte.

Vývoj platformy tak, aby zahŕňala celú škálu služieb, bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Počas tohto obdobia zostanú súčasné platformy eTwinning a School Education Gateway dostupné a budú naďalej poskytovať väčšinu služieb, ako je redakčný obsah a nástroje Erasmus+ (vrátane katalógu kurzov) na platforme School Education Gateway alebo priestory TwinSpace na platforme eTwinning pre prebiehajúce projekty.

Platforma bude vo všeobecnosti voľne prístupná, vrátane redakčného obsahu, ale na používanie určitých služieb bude potrebný účet a prihlasovacie údaje. Nová platforma bude používať EU Login, systém jednotného prihlásenia Európskej komisie. Používateľov už teraz žiadame, aby si vytvorili účet EU Login s cieľom pripraviť sa na novú platformu a zabezpečiť hladký prechod. Od apríla už bude na prihlásenie do našich online kurzov na EU Academy potrebný EU Login.

Používatelia majú tiež prístup k otázkam a odpovediam o prechode a vyzývame ich, aby venovali pozornosť aktuálnym informáciám odoslaným e-mailom.

Platforma European School Education a eTwinning sú iniciatívy Európskej komisie, ktoré sú financované z programu Erasmus+, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Ostaňte s nami v spojení prostredníctvom platformy a kanálov eTwinning v sociálnych médiách, kde nájdete ďalšie novinky!