article image

Rakúsko: eTwinning a Erasmus+ v roku COVID

Medzinárodná spolupráca a výmenné pobyty medzi žiakmi by mohli pokračovať s programom eTwinning.

V roku 2020 bolo približne 180 aktívnych projektov Erasmus+ KA229/KA219 s rakúskou účasťou. V rámci týchto projektov väčšina škôl plánovala mobility svojich študentov, počas ktorých by navštívili školy v iných krajinách alebo inštitúcie EÚ. Nanešťastie kvôli obmedzeniam z dôvodu pandémie COVID sa mnohé z týchto mobilít nemohli uskutočniť a tak boli stovky žiakov pripravené o túto skúsenosť.

Medzinárodná spolupráca a výmenné pobyty medzi žiakmi však mohli pokračovať s programom eTwinning a mnohé školy to využili. V skutočnosti v Rakúsku očividne vzrástol počet projektov zaregistrovaných v programe eTwinning s poznámkou, že získali finančné prostriedky v rámci Erasmus+ KA219/KA229. 

„Keďže sme museli presunúť väčšinu činností do programu eTwinning a organizovať stretnutia v online prostredí, mohol sa zapojiť väčší počet žiakov, ako by mohol ísť na výmenný pobyt cez projekt Erasmus+,“ zdôrazňuje jednu pozitívnu stránku tejto situácie Michael Huber-Kirchberger z Lineckej medzinárodnej obchodnej školy. Michael a jeho kolegyňa Elisabeth Hasiweder realizujú niekoľko projektov Erasmus+ a eTwinning na svojej strednej odbornej škole, ktorá je tiež jednou z rakúskych Škôl eTwinning. Na projekte „STEPS4SCHOOLS - Sustainable Tourism Educational Projects for Schools“ (Vzdelávacie projekty pre školy zamerané na udržateľný cestovný ruch) pracujú s piatimi školami z Bulharska, Slovinska, Talianska, Portugalska a Českej republiky. Všetci sú veľmi motivovaní pracovať s touto témou a boli veľmi sklamaní, keď sa v minulom roku v marci museli zrušiť školské výmenné pobyty. Oni sa však prispôsobili a rozšírili svoje činnosti v programe eTwinning. Školy nedávno usporiadali „virtuálnu výmenu medzi školami“ s interakciou medzi žiakmi, medzinárodným vyučovaním a dokonca aj virtuálnou prehliadkou mesta Vidin, hostiteľského mesta v Bulharsku.

Pre Renate Gerber zo strednej školy GRG Maroltingergasse vo Viedni, ktorá je tiež držiteľom certifikátu Škola eTwinning, bol program eTwinning vždy neoddeliteľnou súčasťou jej projektu Erasmus+ so školou na ostrove La Réunion: „Triple E: E-learning - E-twinning - E-rasmus“. Žiaci z ostrova La Réunion sa veľmi tešili na návštevu svojich partnerov vo Viedni v máji 2020 a niektorí si dokonca zakúpili šaty na účasť na viedenskom školskom plese, no bohužiaľ im v tom zabránila pandémia. Renate hovorí, že veľkou výhodou v projekte bola účasť len dvoch škôl. To im umožnilo disponovať veľkou flexibilnosťou, tvoriť nové aktivity v priestore TwinSpace a približne raz za mesiac organizovať virtuálne stretnutia so svojimi žiakmi. Pracujú na svojich cieľoch bilingválnej výmeny (francúzština/nemčina), učia sa o rôznych aplikáciách, skúšajú ich v priestore TwinSpace a počas stretnutí a pritom si vymieňajú správy a porovnania situácií v súvislosti s pandémiou COVID vo svojich regiónoch.

Bernd Fiechtl, koordinátor EÚ a učiteľ strednej školy BG/BRG Judenburg pôvodne neplánoval začleniť eTwinning do projektov Erasmus+ na svojej škole. Na Berndtovej škole sa mladším žiakom (3. a 4. ročník) predstaví spolupráca prostredníctvom programu eTwinning, kým starší žiaci (5. a 6. ročník) sa zapájajú do projektov a mobilít v programe Erasmus+. Ale pretože sa ich dvojročný projekt Erasmus+ musel predĺžiť a mladší žiaci postupujú do vyššieho ročníka, budú pokračovať v tvorbe workshopov a integrácii výmeny prostredníctvom programu eTwinning. Online projekty eTwinning si tiež nachádzajú cestu do bilingválneho programu školy, sú začlenené do vyučovania cudzích jazykov a geografie a ďalej posilňujú medzinárodné zameranie školy.

Všetkým partnerom, s ktorými sme uskutočnili rozhovor, boli ich projekty Erasmus+ predĺžené o rok a stále je nádej, že bude možné uskutočniť aspoň niektoré mobility. V každom prípade, napriek všetkým ťažkostiam, ako uzavreté školy a diaľkové vzdelávanie, všetci trvajú na tom (ako v skutočnosti mnohí účastníci programu eTwinning), že medzinárodné projekty stoja za vynaložené úsilie. Michael z Linca to zhrnul nasledovne: vďaka projektom eTwinning a Erasmus+ sú študenti motivovanejší, samostatnejší a majú oveľa lepšie prezentačné a jazykové zručnosti. Flexibilnosť, podpora vedenia školy a kolegov, kreatívne využitie programu eTwinning a iné online možnosti, ako aj dobrá spolupráca s partnerskými školami sa ukázali ako kľúčová podmienka pre pokračovanie medzinárodných aktivít dokonca aj v roku bez cestovania.

school

© OeAD/Gianmaria Gava a Pablo Chiereghin