article image

Výročná konferencia 2020 – Triedy v akcii – riešenie klimatických zmien s programom eTwinning

Na online konferencii eTwinning 2020 sa zišli (v online priestore) niekoľkí z najlepších a najnadchnutejších učiteľov, tvorcov politík a odborníkov z celej Európy. Zaoberali sa a zamýšľali nad témou klimatické zmeny a s nim súvisiace environmentálne výzvy vo vzdelávaní.

Veľká vďaka programu eTwinning a jeho komunite za neuveriteľnú húževnatosť počas tejto krízy. (Mariya Gabriel, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež)

Čo robia účastníci programu eTwinning v roku plnom nepriazne osudu a ťažkostí? Nevzdávajú sa a naďalej vyučujú svojich študentov, zajtrajších dospelých ako udržateľne žiť a bojovať proti klimatickým zmenám a iným environmentálnym výzvam.

 Tohtoročná výročná konferencia eTwinning bola oveľa inakšia, ako sme očakávali. Kvôli výnimočným okolnostiam spôsobeným pandémiou vírusu COVID-19 sme nemali na výber a museli sme výročnú konferenciu eTwinning zorganizovať plne v online prostredí. 

Úvod konferencie nebol venovaný nikomu inému ako priekopníckym učiteľom, ktorí získali európske ceny eTwinning. Počas slávnostného udeľovania európskych cien v štvrtok 22. októbra sa takmer 600 učiteľov z celej Európy spojilo v rámci živého stretnutia, na ktorom vzdali poctu 53 učiteľom, ktorí získali ocenenie za svoje úspešné projekty. Boli prezentované videá víťazných projektov a ocenení učitelia mali možnosť online interakcie s členmi Európskej komisie.

  • Víťaznému projektu Busy Bugs in my Bag odovzdala cenu Florence Mondin (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru) 
  • Víťaznému projektu Wonderland  odovzdal cenu Markus Rester (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia) 
  • Víťaznému projektu EU've got mail  odovzdala cenu Sophie Beernaerts (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia) 
  • A nakoniec víťaznému projektu Robo-code  odovzdal cenu Michael Teutsch (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia) 

Všetky videá sú vám nižšie k dispozícii

Deň po slávnostnom udeľovaní cien, 23. októbra 2020 konferenciu oficiálne otvorila Mariya Gabriel, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.
 
Komisárka Gabriel hovorila o tom, aké dôležité je „spoločné úsilie“ pri riešení globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny a Covid-19. Pandémia mala nebývalý dopad na vzdelávací systém, ale komunita eTwinning zareagovala okamžite.

„Odniesli sme si z toho veľa poznatkov, vrátane toho, aký dôležitý je skutočne pocit spolupatričnosti. Od začiatku pandémie boli účastníci programu eTwinning lepšie pripravení fungovať v online prostredí a privyknutejší vzájomne si pomôcť, inšpirovať sa a povzbudiť sa.“

Komisárka Gabriel na záver svojho prejavu uviedla, že: „Európska komisia bude naďalej pozorne načúvať potrebám študentov a učiteľov a spolupracovať s predstaviteľmi ministerstiev jednotlivých štátov na ďalšej integrácii programu eTwinning do štátnych systémov.“ 

Úvodný prejav a predstavenie Európskeho klimatického paktu predniesla Clara De La Torre, zástupkyňa generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy, Európska komisia. Pani Clara de la Torre vo svojom prejave zagratulovala celej komunite eTwinning za jej skvelú prácu počas pandémie a zdôraznila kľúčovú úlohu programu eTwinning v zvyšovaní povedomia o klimatických zmenách a posilňovaní učiteľov a mladých ľudí v pripravenosti na náročnú budúcnosť.

Ďalej vo svojom prejave prezentovala Európsky ekologický dohovor a Európsky klimatický pakt, ktoré sa majú uviesť do činnosti v decembri ako súčasť stratégie EÚ a uviedla:

„V opätovnom boji proti klimatickým zmenám musíme urobiť prechod ku klimaticky neutrálnej a udržateľnej spoločnosti, v ktorej nikto neostane bokom a ktorá sa stará o záujmy každého. To chceme dosiahnuť prostredníctvom Ekologického dohovoru a v tomto prechode má každý svoju úlohu!“

Nakoniec vyzvala komunitu eTwinning, aby od decembra 2020 zaujala aktívnu úlohu v Európskom klimatickom pakte.

Hlavný prejav: „Vyučovanie počas pandémie – existuje ešte priestor pre projektové vyučovanie?” predniesol Koen Timmers, finalista súťaže o cenu pre najlepšieho učiteľa na svete, Global Teacher Prize v období rokov 2017 a 2018 a zakladajúci veľvyslanec organizácie „Teach Sustainable Development Goals“ podporujúcej vzdelávanie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja.

 Aký je účel vzdelávania? Požiadal učiteľov, aby nikdy nezabudli, že „Zámerom vzdelávania nie je vyučovanie, ale učenie sa a nie učitelia, ale vždy študenti!“ Ďalej vo svojom prejave prezentoval rôzne praktické prístupy a predviedol niekoľko činností realizovaných študentmi v rôznych častiach sveta v rámci projektu Climate Action.

Po hlavnom prejave prišiel čas zahájiť realizáciu workshopov, interaktívnych vzdelávacích aktivít a čas na kreatívne prestávky, ktoré zamestnávali účastníkov konferencie celé dva dni.

Počas týchto dvoch dní členovia komunity eTwinning, ako aj iní odborníci uskutočnili štyri relácie, celkovo 40+ workshopov. Významné miesto medzi nimi mal workshop „Naša planétea, naša budúcnosť: Spoločne bojujeme proti klimatickým zmenám”, ktorý viedli Alessandra Pertot a Louisa Kelly (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy).

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz sieť Priatelia programu eTwinning poskytla účastníkom workshopy vysokej kvality. Boli medzi nimi Malgorzata Luszczek zo Zelenej školy, Karen Polak z Domu Anny Frankovej, Isabel Crespo z Nadácie Europeana, Noëlle Billon z projektu Scientix, Steven Stegers z Euroclio, Marie Cucurella z Peace Jam a mnohí iní.

Počas celej konferencie sa mohli účastníci zapojiť do interaktívnej vzdelávacej aktivity, v ktorej mali možnosť stať sa súčasťou tvorivého redakčného tímu eTwinning a vytvoriť publikáciu o klimatických zmenách. Účastníci sa zhostili úlohy redaktorov, spisovateľov, ilustrátorov a spoločne s nadšením pracovali na tvorbe online časopisu.

Tu si prečítajte konečnú verziu časopisu.

V posledný deň konferencie vedúci učitelia piatich úspešných projektov eTwinning (Despoina Tsifetaki z Grécka, Loredana Popa z Rumunska, Murièle Dejaune z Francúzska a Aneta Wilk z Poľska) hovorili o svojich skúsenostiach a nadobudnutých poznatkoch s cieľom inšpirovať a motivovať všetkých účastníkov programu eTwinning, ktorí majú záujem podniknúť rovnaké dobrodružstvo.

 Záverečný prejav predniesol Dr. Markus Rester, riaditeľ sektoru - Online vzdelávacie platformy, GR pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia. Dr. Rester poďakoval všetkým účastníkom a pripomenul im, aké dôležité je byť súčasťou komunity, ako je eTwinning najmä v týchto časoch, keď sa vzájomná podpora stáva nevyhnutnosťou a vzájomnou povinnosťou. 

„Žijeme v ťažkých časoch. Nie je to ľahké, ale vďaka eTwinning sa naďalej vzájomne podporujeme, poskytujeme si nádej a zabezpečujeme kontinuitu našich činností“.

  Pozývame vás pozrieť si: 
- Záznam slávnostného udeľovania eúropskych cien eTwinning 
- Záznam z prvého dňa výročnej konferencie