article image

Škola eTwinning v malom vizionárskom meste

CEIP Encarnacion Ruiz Porras je škola situovaná v Marinaleda, malej obci v provincii Seville.

Príbeh obce Marinaleda je fascinujúci. Táto malá andalúzska dedinka je medzinárodne známa pre svoju zvláštnu socio-politickú štruktúru, ktorá pomohla tamojšej komunite zachovať si silu a prosperitu v období všeobecných ťažkostí.

Podobne ako dedina aj škola Encarnacion Ruiz Porras je odrazom rovnakého úspechu. Táto škola, hoci sa nachádza vo vidieckej oblasti, má 20 učiteľov a 200 študentov a od roku 2018 je držiteľom certifikátu Škola eTwinning. V súčasnom pandemickom období škola napriek všetkým ťažkostiam ostala verná svojmu cieľu a bez prerušenia poskytovala v dedine vzdelávanie. 

school

Salvador Paez Rodriguez, učiteľ s 19-ročnou praxou sa podelil o svoje skúsenosti s prácou v takejto vidieckej škole. 

Triedy, ktorých študenti sú zavretí doma kvôli Covid-19, dostávajú materiál prostredníctvom Google Classroom spolu s ďalším video materiálom a poznámkami na vysvetlenie činností.  

Našťastie väčšina študentov dochádza do školy a môžeme pracovať v triede pri dodržiavaní pravidiel na zabránenie šírenia pandémie. Vypracovali sme akčný plán, ktorý musí rešpektovať celá vzdelávacia komunita od začiatku školského roka 2020/21.

Koordinácia s partnermi a rodičmi prebieha pomocou online stretnutí. Téma stretnutia závisí od činností alebo je venovaná pripomienkam k niektorým aspektom týkajúcim sa domácich úloh alebo novým informáciám zo školy. 

TwinSpace je moja virtuálna trieda, miesto, kde moji študenti môžu pracovať spoločne a s ostatnými našimi partnermi na realizácii činností projektu. Neistota, že dnes sa pracuje v škole, ale zajtra sa to možno bude robiť z domu, naznačuje, že harmonogram činností sa pripravuje oveľa skôr a rešpektujú sa termíny. Našťastie spoločne realizujeme aktívne projekty a využívame tieto udalosti na organizáciu stretnutí prostredníctvom eTwinning Live. 

school

Najlepší spôsob ako za týchto okolností vytvoriť pre študentov vyučovaciu hodinu je použiť nástroje ponúkané digitálnymi zdrojmi na tvorbu činností, ako aj na ich hodnotenie. V tejto časti je TwinSpace obzvlášť dôležitý, pretože v ňom môžete usporiadať činnosti do stránok a podstránok a pridávať ich podľa témy práce. Okrem toho TwinSpace ponúka možnosť vytvoriť Twinboard alebo debatu ku každej stránke s cieľom získať spätnú väzbu nielen od študentov ale aj od učiteľov.  

Zoberte si napríklad náš projekt eTwinning „Travelling in a yellow submarine“ (Cestovanie žltou ponorkou), na ktorého realizácii mnohí naši partneri pracujú z domu kvôli obmedzeniu pohybu. Tento projekt je virtuálnou cestou krajinami našich projektových partnerov, ktorého hlavnou témou je hudobná skupina The Beatles, jej hudba a vplyv v priebehu rokov. Chceme otvoriť dvere našej školy a naše triedy iným európskym školám a nechať sa inšpirovať hudbou skupiny The Beatles k všetkému, čo nás zjednocuje a pracovať spoločne a participatívnym spôsobom. 

school

V neposlednom rade rád motivujem študentov tým, že prezentujem úlohy a činnosti ako výzvy. Vzdelávací proces by mal byť pre nich hrou. Najdôležitejšia vec, dôležitejšia ako výsledok činnosti, je byť kreatívny pri príprave nášho záverečného výstupu projektu.