article image

Téma pre rok 2020 –Klimatické zmeny a environmentálne výzvy

2020 je pre program eTwinning rokom klimatických zmien a environmentálnych výziev.

„Naším cieľom je zosúladiť ekonomiku s našou planétou, zosúladiť spôsob produkcie a spôsob spotreby s našou planétou a zabezpečiť, aby to fungovalo pre našich ľudí“
Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie

Program eTwinning, ktorý podporuje Európsky ekologický dohovor si uvedomuje, že dnešní študenti sú dospelými zajtrajška, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú zažívať vplyvy klimatických zmien. Preto je celkom nevyhnutné učiť sa žiť udržateľne, aby bolo možné zmierniť klimatické zmeny a iné environmentálne problémy.

Školy zapojené do programu eTwinning môžu vybaviť učiteľov potrebnými informáciami a vedomosťami, aby im pomohli zamyslieť sa nad klimatickými zmenami a umožniť študentom čo najskôr pochopiť ich dôsledky. Okrem toho veríme, že učitelia a ich študenti hrajú dôležitú úlohu v pozdvihovaní povedomia o bezprostredných zmenách, ktorým, ako sa očakáva, bude ľudstvo čeliť v nadchádzajúcich rokoch následkom klimatických zmien.

Preto bude počas tohto roka zámerom programu eTwinning podporiť tento proces tak, že urobí zo študentov uvedomelejších spotrebiteľov. Takto budú študenti vedení k budovaniu nových postojov, učeniu sa o vhodných voľbách a robeniu environmentálne uvedomelejších rozhodnutí.

Prostredníctvom realizácie projektov zameraných na túto tému si budú študenti rozvíjať kompetencie vo vede, technológiách a inžinierstve. Pomôžu im porozumieť zmenám spôsobeným činnosťou človeka a budú ich učiť o zodpovednosti, ktorú majú ako jednotliví občania. Učiť sa o občianskych kompetenciách a schopnosti konať ako zodpovední občania a plnohodnotne sa zúčastňovať na občianskom a spoločenskom živote bude tiež jedným z tohtoročných cieľov.

A nakoniec, používajúc svoju kreativitu, kritické myslenie a riešenie problémov s cieľom spolupracovať a transformovať nápady na ochranu planéty na činnosti si budú študenti a učitelia tiež rozvíjať svoju podnikateľskú schopnosť.

Prečítajte si viac o téme pre rok 2020 a pozrite si balíky pripravených projektov „Let Us Green Again„ (Nechajte nás znovu zazelenieť) a „Take Action for the Future„ (Podniknite opatrenia pre budúcnosť).