Hlavné správy

Táto časť vám prinesie hlavné správy z celej siete eTwinning. Budete mať možnosť nahliadnuť za scénu a zistiť, čo sa učitelia navzájom od seba učia a čo sa učia z cezhraničnej práce so svojimi žiakmi. Budete objavovať projekty eTwinning a taktiež budete mať možnosť požiadať o účasť na akciách profesionálneho rozvoja.