article image

Dozvedajte sa o rozvoji vašich kompetencií a vašom vývoji prostredníctvom na mieru prispôsobených činností v programe eTwinning!

Pilotný projekt Monitorovanie postupov v programe eTwinning (MeTP) bol testovaný v roku 2015 ako experiment v oblasti využitia reflektívnych nástrojov a procesov. Ponúkli sme mechanizmus na sledovanie pokroku v rozvoji digitálnej a pedagogickej kompetencie u realizátorov programu eTwinning, ako výsledku ich účasti na realizácii projektov eTwinning. Do projektu sa zapojilo 35 učiteľov z 19 krajín a správa sumarizujúca ich reakcie bola vydaná v roku 2016.

Vzhľadom na odporúčania vyplývajúce z vyhodnotenia pilotného projektu s radosťou oznamujeme zahájenie ďalšej fázy tohto projektu. Projekt MeTP 2.0 bude uvedený do činnosti vo väčšom rozsahu, čím ponúkne možnosť zapojiť sa a profitovať všetkým realizátorom programu eTwinning.

Cieľom projektu MeTP 2.0 je zhodnotiť u učiteľov kompetenciu, povedomie a rozvoj v pedagogickej a digitálnej oblasti a v oblasti spolupráce prostredníctvom účasti na realizácii činností v programe eTwinning (projekty, profesionálny rozvoj, nadväzovanie kontaktov).

Realizátori programu eTwinning zároveň dostanú podľa potrieb prispôsobené inštrukcie k jednotlivým činnostiam, ktoré môže program eTwinning ponúknuť.

Ako to funguje?

  1. Prihláste sa na adrese https://metp.etwinning.net pomocou vášho používateľského mena a hesla v programe eTwinning a vyplňte sebahodnotiaci dotazník. Dozviete sa, aká je úroveň vašej kompetencie v pedagogickej a digitálnej oblasti a v oblasti spolupráce.
  2. Po vyplnení dotazníka môžete navštíviť stránku s personalizovanou spätnou väzbou a pozrieť si navrhnuté zdroje a činnosti v programe eTwinning. Stránka bude často dopĺňaná novými zdrojmi.
  3. Počas najbližších niekoľkých mesiacov sa zúčastňujte na realizácii navrhnutých činností.
  4. Po ôsmich mesiacoch vás vyzveme, aby ste opäť vyplnili dotazník a zistili, čo si myslíte o úrovni vašich kompetencií po období reflexie.

Dotazník bude k dispozícii v šiestich jazykoch (EN, DE, FR, IT, PL, ES).

Ak si chcete preveriť úroveň vašej kompetencie v digitálnej a pedagogickej oblasti a v oblasti spolupráce a získať personalizované poradenstvo prostredníctvom činností v programe eTwinning, nemali by ste si nechať ujsť túto príležitosť!