article image

Práva duševného vlastníctva a ochrana údajov

eTwinning je najväčšou sieťou učiteľov na svete. Pretože ide o on-line sieť, kľúčovým prvkom úspechu eTwinning je e-bezpečnosť a zodpovedné využívanie internetu ako nástroja vo vzdelávaní.

V apríli 2015 bola popri všetkých existujúcich skupinách eTwinning iniciovaných Centrálnou podpornou službou, ktoré sú zamerané na e-bezpečnosť, uvedená do činnosti nová skupina. Táto skupina umožňuje používateľom oboznámiť sa s kritickými otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov, duševného vlastníctva a digitálneho občianstva. Táto skupina na platforme eTwinning Live pôsobí v oblasti zdieľania informácií a podpory diskusií zameraných na zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov a usporiadala niekoľko webinárov na tému e-bezpečnosť.

Keďže eTwinning podporuje u projektov virtuálnu mobilitu, mnohí realizátori programu eTwinning sa uchyľujú k využívaniu digitálnych médií. Na druhej strane však práva duševného vlastníctva určujú spôsob využívania digitálnych médií a spôsob zdieľania a preto je dôležité vziať do úvahy vlastníctvo digitálneho obsahu pred jeho použitím. Skupina e-bezpečnosť poskytuje nástroje, ktoré pomôžu pochopiť, aký obsah sa môže zdieľať v prostredí triedy alebo ako materiál v rámci realizácie projektov. V súčasnosti má skupina e-bezpečnosť 553 členov. Skupina na jeseň zorganizovala 2 on-line rozhovory s odborníkmi. Nahrávky rozhovorov s odborníkmi sú stále k dispozícii.

Mnohí učitelia si uvedomujú, že je dôležité, aby rodičia študentov, ktorí sa zúčastňujú na realizácií projektov eTwinning, vedeli, akým spôsobom sa používajú údaje týchto študentov v projektoch a on-line prostredí. Tím e-bezpečnosť poskytuje rady a pokyny o ochrane údajov študentov v on-line prostredí pri ich využívaní učiteľmi v projektoch eTwinning.

V nasledujúcom roku budeme viac hovoriť na témy bezpečnosť, digitálne práva a ochrana údajov, ktoré budú spomenuté v rámci témy „digitálne občianstvo“.