article image

Europeana – kultúrny priateľ programu eTwinning!

„Sme veľmi šťastní, že môžeme byť priateľom programu eTwinning a sme vďační za príležitosť pracovať s touto obrovskou medzinárodnou sieťou učiteľov na realizácii úspešných projektov s kultúrnym obsahom“ – Milena Popova

Europeana Collections umožňuje používateľom prístup k spoločnému dedičstvu s viac ako 50 miliónmi digitalizovaných položiek, vrátane kníh, hudby, umeleckých diel, filmov a mnoho iného. Milena Popova, manažérka rozvoja obchodu platformy Europeana, poskytla programu eTwinning prínosné informácie o tom, ako môžu učitelia a študenti profitovať z možností, ktoré Europeana ponúka svojim používateľom a ako môžu účastníci projektu eTwinning realizovať úspešné projekty zamerané na kultúrne dedičstvo pomocou množstva zbierok, ktoré Europeana ponúka.

Čo je Europeana?

Europeana je európska digitálna platforma pre kultúrne dedičstvo. Ponúka bezplatný online prístup k viac ako 50 miliónom digitálnych záznamov z viac ako 3,700 knižníc, múzeí, archívov a galérií z celej Európy.

Nájdete tu čokoľvek od digitalizovaných umeleckých diel, kníh, rukopisov a máp až po partitúry, film a noviny. Europeana ponúka obsah zo 43 krajín a vo viac ako 20 jazykoch.

Ako môže Europeana pomôcť účastníkom programu eTwinning realizovať úspešné projekty zamerané na kultúrne dedičstvo?

Sme veľmi šťastní, že môžeme byť priateľom programu eTwinning a sme vďační za príležitosť pracovať s touto obrovskou medzinárodnou sieťou učiteľov a pomáhať im, pomáhať pedagógom realizovať úspešné projekty s kultúrnym obsahom.

Toto je zvlášť dôležité v tomto roku, Európskom roku kultúrneho dedičstva. Počas roka budeme organizovať rôzne webináre a vzdelávacie aktivity v eTwinning, aby sme učiteľom predstavili Europeana collections a ukázali im, ako môžu tieto zdroje používať vo vzdelávacích postupoch.

Taktiež po obsahovej a propagačnej stránke podporíme Jarnú kampaň eTwinning a neskôr tento rok aj Týždne eTwinning.

A nakoniec budeme prezentovať počas workshopov zameraných na profesionálny rozvoj v programe eTwinning, ako aj počas výročnej konferencie v októbri tohto roka.

Ako môžu učitelia a študenti profitovať z platformy Europeana?

Za účelom pomôcť učiteľom vo vyhľadávaní sme vydali online návod na používanie platformy Europeana vo vzdelávaní, ktorý je v súčasnosti dostupný v 3 jazykoch: anglickom, francúzskom a španielskom.

Pozývame vás pozrieť si naše vybrané zdroje, ako sú tematické zbierky, galérie, či naše virtuálne výstavy. Alebo si môžete vybrať ktorékoľvek z našich hotových a prevažne bezplatných aplikácií a nástrojov so vzdelávacími materiálmi, ktoré sme vytvorili spolu s partnermi.

Ako príklad uvediem zbierku zdrojov a činnosti zamerané na e-vzdelávanie s obsahom z platformy Europeana dostupné na portáli Historiana. Je to platforma pre učiteľov dejepisu z EUROCLIO. To je Európska asociácia učiteľov dejepisu.

Ďalším príkladom je vzdelávacia hra „Umelecké príbehy“, ktorá predstavuje žiakom základných škôl výtvarné umenie pomocou malieb z Europeana collections.

A nakoniec je tu Europeana Transcribathon, online nástroj na spoluprácu, vytvorený nemeckou spoločnosťou Facts & Files a platformou Europeana, pomocou ktorého môžu študenti prepísať historický dokument do moderných jazykov.

Ako môže Europeana zlepšiť vzdelávacie postupy?

Náš obsah sa dá ľahko a bezplatne integrovať do rôznych vzdelávacích aplikácií, hier, platforiem a takýmto spôsobom podporiť inováciu v dnešných školách.

Na individuálnejšej báze môže pedagógom pomôcť obohatiť ich výučbové postupy bez ohľadu na to, aký predmet vyučujú. Napríklad, učiteľ dejepisu môže použiť fotky a listy zo zbierky zameranej na prvú svetovú vojnu na oživenie svojho vyučovania. Učiteľ predmetov STEM môže použiť našu virtuálnu výstavu Leonarda da Vinciho. Učiteľ jazykov alebo literatúry môže použiť osobné príbehy z prisťahovaleckej zbierky ako inšpiráciu na esejistickú súťaž. A toto všetko umožní učiteľom vytvoriť pútavejšie vzdelávacie skúsenosti v triedach.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, navštívte:

Sledujte Europeana na sociálnej sieti Twitter: