article image

Európske ceny: Víťazi súťaže 2018

S potešením vyhlasujeme víťazov tohtoročnej súťaže o ceny eTwinning 2018.

Zo 700 projektov prihlásených do súťaže uvádzame nižšie zoznam tých, ktoré zvíťazili v 3 vekových kategóriách a 8 špeciálnych kategóriách. Tieto projekty sú skvelými príkladmi spolupráce a názornou ukážkou vynikajúcich výsledkov. Blahoželáme víťazom a projektom na druhom mieste!

Blahoželáme víťazom a projektom na druhom mieste!

Ceny budú udelené v 3 vekových kategóriách :

Veková kategória 4-11 rokov

1. miesto:

IMAGINE… Together for the world

2. miesto:

Take care of me - take care of you

Veková kategória 12-15 rokov

1. miesto:

ICT World 2017

2. miesto:

Out of the Box #eTwCitizen16

Veková kategória 16-19 rokov

1. miesto:

National Parks = International Treasure

2. miesto:

You are the picture - Tu eres el cuadro

Okrem vekových kategórií boli vyhlásené i špeciálne kategórie:

Projekty realizované v španielskom jazyku: (ceny zabezpečilo španielske ministerstvo školstva, kultúry a športu)

Anatomic@rT

Projekty realizované vo francúzskom jazyku (ceny zabezpečili Medzinárodná federácia učiteľov francúzštiny a francúzska národná podporná služba eTwinning)

Twinlettres : regards critiques sur le monde

Cena Marie Skłodowskej-Curie (finančne je podporená poľskou národnou podpornou službou eTwinning)

See you in space

Cena Mevlanu za medzinárodné porozumenie (ceny zabezpečila turecká národná podporná služba eTwinning)

WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE - ONLINE MAGAZINE

Cena za projekty realizované v anglickom jazyku (ceny zabezpečila Britská rada)

E.T. call Europe

Cena občana (Sponzorované Francúzskom a Nemeckom)

La Estrella Digital

Stredomorská cena (cenu finančne podporuje grécka, cyperská, francúzska, španielska, talianska, portugalská, albánska a chorvátska národná podporná služba)

De los pícaros a los niños de Aleppo

Cena Peja Javorova za projekty, ktoré podporujú lásku k čítaniu medzi mladými ľuďmi (cenu finančne podporuje bulharská národná podporná služba)

Palabras Azules: un calendario lleno de vidas