article image

Workshop eTwinning pre inštitúty odbornej prípravy učiteľov

V roku 2012 program eTwinning zahájil iniciatívu na zapojenie inštitútov odbornej prípravy učiteľov z niekoľkých európskych krajín s cieľom priniesť študentom pedagogiky informácie o programe eTwinning a umožniť im, aby mu porozumeli.

Táto iniciatíva sa postupne z pilotnej fázy rozvinula na iniciatívu, ktorá v súčasnosti zahŕňa všetky krajiny zapojené do programu eTwinning a eTwinning Plus.

Od roku 2019 majú okrem školiteľov učiteľov prístup na platformu eTwinning Live aj študenti pedagogiky formou špeciálnej roly.

Iniciatíva zameraná na inštitúty odbornej prípravy učiteľov disponuje rastúcim počtom príkladov z rôznych krajín, ktoré ukazujú, že zavedenie programu eTwinning do odbornej prípravy študentov pedagogiky predstavuje významnú hodnotu pre nich a ich inštitúcie. Ponúka praktické uplatnenie zručností 21. storočia, skúsenosti s realizáciou projektov a medzinárodné skúsenosti a je v súlade s prioritou digitálneho občianstva. Iniciatíva zameraná na inštitúty odbornej prípravy je dôležitou prioritou programu eTwinning, pretože oslovuje budúce generácie učiteľov v Európe a mimo nej.

V máji 2019 sa v Bruseli uskutočnil workshop pre inštitúty odbornej prípravy učiteľov, na ktorom sa zišli nové inštitúty zo všetkých krajín zapojených do tejto iniciatívy, vrátane tých, ktoré sú v tejto iniciatíve nováčikmi. Cieľom workshopu bolo využiť existujúce skúsenosti a predať ich novým účastníkom.

Akcia bola zameraná na teoretické informácie o tom, ako môže program eTwinning vylepšiť vzdelávací program inštitútov odbornej prípravy učiteľov a skúsenosti študentov pedagogiky, ako aj na podporu pri zavádzaní činností a nových pedagogík v školách prostredníctvom programu eTwinning. Toto všetko sa prezentovalo formou praktických a teoretických workshopov, ako aj prezentácií osvedčených postupov. 

(Zoznam videozáznamov o inštitútoch odbornej prípravy učiteľov 2018)