article image

Týždne eTwinning 2018: Učitelia oslavujú rozmanité európske kultúrne dedičstvo

Vyzývame všetkých členov komunity, aby počas tohtoročnej kampane Týždne eTwinning zakladali projekty na tému „kultúrne dedičstvo“ a zapojili sa do množstva interaktívnych aktivít.

Kampaň Týždne eTwinning podporí účastníkov celou škálou aktivít zameraných na tému kultúrne dedičstvo. K online aktivitám patria rozhovory s odborníkmi, veľtrhy projektov a celodenná online konferencia, v rámci ktorej vás prevedieme tvorbou vášho projektu.

Kampaň odštartuje 1. októbra a prvý úvodný online seminár s Domom európskej histórie sa uskutoční 2. októbra. Ďalší online seminár o kultúrnom dedičstve s Europeana sa uskutoční 4. októbra. Počas celodennej online konferencie budú mať účastníci programu eTwinning možnosť učiť sa z osvedčených postupov odborníkov v programe a predstaviť svoj nápad na realizáciu projektu svojim kolegom.

Počas kampane budú mať účastníci programu eTwinning prístup k špeciálnemu fóru na vyhľadávanie partnerov, kde si môžu učitelia vymieňať nápady a navzájom sa spájať s cieľom vytvoriť svoj vlastný projekt zameraný na kultúrne dedičstvo.

 Ak máte nápad na realizáciu projektu zameraného na kultúrne dedičstvo a chcete sa zapojiť do kampane Týždne eTwinning, pošlite nám váš návrh na projekt do 25. októbra a nezabudnite doplniť hashtag #eTwForCulture.

Dovidenia počas Týždňov eTwinning, počas ktorých spolu oslávime európske kultúrne dedičstvo.