article image

Súťaž o európske ceny eTwinning 2017

S potešením oznamujeme, že už prijímame prihlášky do súťaže o európske ceny eTwinning 2017.

V hlavnej kategórii, ktorú finančne podporí Európska komisia, je možné súťažiť v týchto troch vekových kategóriách:

1.    žiaci vo veku 4 - 11 rokov;
2.    žiaci vo veku 12 - 15 rokov;
3.    žiaci vo veku 16 - 19 rokov.


V tomto roku sa súťaží i v niekoľkých nových špeciálnych kategóriách. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na Ocenenia.