article image

eTwinning Plus oslavuje Východné partnerstvo

eTwinning Plus ponúka platformu pre zamestnancov škôl v ktorejkoľvek zo susedských krajín zapojených do programu, aby mohli spolupracovať a stať sa súčasťou rozšírenej komunity eTwinning.

Východné partnerstvo, ktoré bolo založené Európskou úniou v Prahe v Českej republike 7. mája 2009, je spoločná politická iniciatíva, ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a jej šiestimi východnými susedmi: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

eTwinning Plus bol založený s cieľom poskytovať platformu pre zamestnancov škôl (učiteľov, riaditeľov, knihovníkov, atď.) pracujúcich v susedských krajinách zapojených do programu (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), aby komunikovali, spolupracovali, tvorili projekty a boli súčasťou rozšírenej vzdelávacej komunity eTwinning.

„Je to plus, pretože išlo o doplnok k tomu, čo už sme v programe eTwinning mali, ale je to plus aj v tom zmysle, že každý profitoval zo zapojenia týchto krajín“ hovorí Michael Teutsh, riaditeľ sekcie „Školy a pedagógovia; viacjazyčnosť“ Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú tieto krajiny prinášajú do programu eTwinning.

V nasledujúcom videu traja predstavitelia agentúr pre podporu partnerov v Azerbajdžane, Arménsku a na Ukrajine hovoria o programe eTwinning Plus. Zdôrazňujú základnú úlohu programu eTwinning v tvorbe príležitostí na medzinárodné partnerstvá, programov zameraných na profesionálny rozvoj pre učiteľov, ako aj inovatívnych metód a efektívnejších vyučovacích hodín, ktoré študentov veľmi motivujú a robia ich kreatívnejšími.

eTwinning skutočne zmenil spôsob vyučovania a učenia sa a dal učiteľom možnosť spájať sa s inými krajinami, zhostiť sa výzvy a zdokonaliť si zručnosti.