article image

Monitorovací prieskum eTwinning 2018. Zapojte sa a vyjadrite sa!

Pomôžte nám reagovať na vaše potreby a zlepšiť naše postupy!

Monitorovacie činnosti sú dôležité, pretože nám pomáhajú identifikovať potreby vás, účastníkov programu eTwinning a zdokonaliť nástroje, zdroje a podporu, ktorú vám poskytujeme. Začiatkom októbra sme zahájili najnovší bienálny monitorovací prieskum eTwinning a zatiaľ sa vás doň zapojilo 5 783

Kliknutím na tento odkaz nám pomôžete získať cenné informácie týkajúce sa takých vecí, ako je:

  • využiteľnosť platformy a relevantnosť jej činností pri napĺňaní vašich potrieb,
  • jej vplyv na vaše postupy v triede,
  • význam možností v oblasti profesionálneho rozvoja pre vašu prácu.

Ocenili by sme, keby ste venovali 20 minút svojho času a zapojili sa do nášho monitorovacieho prieskumu.

Po vyplnení dotazníka budete mať možnosť zapojiť sa do losovania o cenu, „dobrôtku“ eTwinning. Ak sa chcete zapojiť do losovania, jednoducho vyplňte poslednú stranu prieskumného dotazníka.

Prieskumný dotazník nájdete aj nižšie na tejto stránke. 

eTwinning map