article image

Výročná konferencia eTwinning 2017 na Malte: Meníme začlenenie na akciu

750 a viac nadšených realizátorov programu eTwinning sa zišlo minulý týždeň na Malte, kde sa zúčastnili na výročnej konferencii eTwinning a nepochybne predviedli, že začlenenie je oslava!

Vo svete, v ktorom sa cení priateľstvo, učitelia, vedúci pracovníci škôl a pedagógovia zapojení do programu eTwinning z celej Európy predviedli, diskutovali a analyzovali význam nachádzania si priateľov a vytvárania zväzkov. 

V prvý deň Rodrigo Ballester, člen kabinetu komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa, otvoril plenárnu schôdzu uvítaním účastníkov konferencie a pripomenul im, že sú hlavnými hráčmi v programe eTwinning. Pán Ballester tiež dodal: 

eTwinning musí rásť. Už máme 500,000 členov, ale musíme byť ambicióznejší! 

Mark Penfold, vedúci učiteľ pre výsledky etnických menšín na strednej škole Babington College v Leicester, predniesol inšpiratívny a emocionálny prejav „Význam, filozofia a prax začlenenia v digitálnom veku“. 
Mark Penfold nám jednoduchými a stručnými slovami pripomenul niečo samozrejmé: 

Ak sa staráte o citrónovník a figovník rovnakým spôsobom, nebudú mať ovocie. Nájdite spôsob, správny spôsob, ako sa starať o každú rastlinu!

Pán Penfold, vysvetlil, že učitelia musia pochopiť, že začlenenie neznamená zaobchádzať s každým rovnako, ale dať každému rovnaké možnosti. Požiadal učiteľov a tvorcov politík, aby si prestali zamieňať začlenenie s integráciou a zdôraznil, že začlenenie znamená zmenu a z dlhodobého hľadiska si od každého vyžaduje prispôsobiť sa.

Po tomto pôsobivom hlavnom prejave sa realizátori programu eTwinning zúčastnili na večeri spojenej s odovzdávaním cien. Miestnosť bola plná šťastných a spokojných tvárí. Projekty spojili študentov z celej Európy s cieľom zlepšiť u nich chápanie začlenenia.

Počas konferencie sa na sociálnej sieti Twitter často objavoval hashtag #eTconf, prostredníctvom ktorého 3 353 620 ľudí šírilo hodnoty programu eTwinning po celej Európe a mimo nej.

Na druhý deň si účastníci mohli vychutnať 52 workshopov pod vedením skúsených učiteľov/školiteľov zameraných na rôzne témy súvisiace so začlenením, ako napríklad sociálne a emocionálne vzdelávanie, decentralizované technológie, rozvoj medzikultúrnych kompetencií v triede a rodová rovnosť a rozmanitosť vo vzdelávaní. Tu nájdete prezentácie v programe PowerPoint.

Účastníci mali možnosť vypočuť si ľudí z rôznych organizácií, ako Európska komisia, COFACE, Terre des Hommes, Eco-Schools, Euroclio, Peace Jam, Science in Schools a z národných podporných služieb pre program eTwinning. 
Ak máte záujem o viac informácií o workshopoch, ale aj rečníkoch, odporúčame vám pozrieť si náš blog „Výročná konferencia eTwinning - Malta 2017“.

Na tretí a posledný deň konferencie sa účastníci zišli na záverečnej plenárnej schôdzi. Evarist Bartolo, minister školstva a zamestnanosti Malty otvoril schôdzu zvučnými výrokmi, ktoré silne zapôsobili na každého v miestnosti. Pán Bartolo hovoril o potrebe nájsť skutočne inkluzívne postupy a nie také, ktoré sú pompézne a založené na „univerzálnych riešeniach“ a vyzdvihol potrebu postaviť Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nad kultúrne hodnoty a náboženstvo. 

Počas panelovej diskusie účastníci nielen počúvali panelistov, ale sa aj aktívne zapájali a vyjadrovali svoje názory prostredníctvom živého hlasovania. Na poslednú otázku „Ako zmeniť začlenenie na akciu po návrate do školy“ bolo množstvo odpovedí, z ktorých mnohé boli empatia, spolupráca a porozumenie. Len jedno slovo získalo väčšinu hlasov a tým bol eTwinning, možno preto, lebo napokon vystihuje všetky vyššie uvedené slová