article image

eTwinning a priatelia: Better Internet for Kids (BIK)

BIK je priateľom programu eTwinning a jeho cieľom je vytvoriť bezpečné internetové prostredie pre deti.

Prudký nárast sociálnych médií, inteligentných telefónov a digitálnych zariadení mení životy detí v škole i doma. Každý tretí používateľ internetu na svete je dieťa. Ak na jednej strane ide o prirodzenú adaptáciu na technologický rozvoj, ktorý tiež ponúka deťom možnosti prístupu k vedomostiam a možnosti komunikovať a rozvíjať si zručnosti, na druhej strane môžu byť deti vystavené škodlivému obsahu, ktorý neočakávajú.

latest updates

V tejto súvislosti „stratégia pre lepší internet pre deti“ navrhuje sériu opatrení, ktoré má podniknúť Európska komisia, členské štáty a celé odvetvie s cieľom vytvoriť bezpečné internetové prostredie pre deti.

Cieľom návodu k online službám The Better Internet for Kids (BIK) (Lepší internet pre deti) je poskytnúť hlavné informácie o niektorých najobľúbenejších aplikáciách, stránkach sociálnych sietí a iných platformách, ktoré v súčasnosti bežne využívajú deti, mladí ľudia a dospelí.

Cieľom každoročnej oslavy Safer Internet Day (SID) (Dňa bezpečnejšieho internetu) je zvýšiť povedomie o bezpečnejšom a lepšom internete, kde má každý možnosť používať technológie zodpovedne, úctivo, kriticky a tvorivo. Cieľom kampane je osloviť deti a mladých ľudí, rodičov a opatrovníkov, učiteľov, pedagógov a sociálnych pracovníkov, ako aj podniky, osoby s rozhodovacou právomocou a politikov a všetkých podporiť, aby sa zhostili svojej úlohy v tvorbe lepšieho internetu.

Okrem toho bola v rámci projektu SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) (Sociálne a emocionálne vzdelávanie pre vzájomné porozumenie) vypracovaná výskumná správa s názvom „Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators“ (Riešenie nenávisti na internete: budovanie informačnej základne pre pedagógov), ktorá bola vydaná v Deň bezpečnejšieho internetu začiatkom februára. Táto správa spája hlavné zistenia komplexného výskumného programu, ktorý realizoval projekt SELMA, s cieľom porozumieť fenoménu, ktorým je nenávistný prejav na internete.

BIK je priateľom programu eTwinning. eTwinning plne podporuje Deň bezpečnejšieho internetu a každý rok vyzýva učiteľov, aby sa zapojili do kampane. Účastníci programu eTwinning sa môžu navyše zapojiť do skupiny Bringing eSafety into eTwinning projects, (Vnášame e-bezpečnosť do projektov eTwinning), ktorá sa špeciálne venuje e-bezpečnosti detí pri používaní digitálnych médií vo vzdelávaní.

Hoci je cesta k transformácii internetu na úplne bezpečné miesto pre deti dlhá, všetky tieto činnosti prispievajú k lepšiemu pochopeniu výziev, ktorým čelíme a poskytujú praktické stratégie na tvorbu lepšieho a bezpečnejšieho internetu pre deti.