article image

Výročná konferencia eTwinning 2016: Digitálne občianstvo

Výročná konferencia eTwinning, ktorej tohtoročnou témou bolo „Digitálne občianstvo“, sa uskutočnila v Aténach v Grécku 27. – 29. Októbra. Na konferencii sa zišlo 585 učiteľov, riaditeľov škôl a pedagógov zo 40 krajín.

Počas 3 dňovej konferencie sa diskutovalo o budúcom vývoji programu eTwinning z rôznych perspektív vzhľadom na jeho potenciál vzdelávať a kultivovať digitálne občianstvo v celej Európe. Plenárnu schôdzu otvorila Sophie Beernaerts z Európskej komisie, ktorá hovorila o potenciáli digitálnych nástrojov pretvárať demokraciu: „Digitálne zručnosti sú potrebné v zamestnaniach ale aj pre život, vzdelávanie, komunikáciu a účasť na dianí spoločnosti“.

Hlavný rečník Emma Mulqueeny predniesla inšpiratívny prejav s názvom „Predstavenie spôsobu, akým sa učia, zdieľajú, ovplyvňujú a prejavujú záujem tí, ktorí sa narodili po roku 1997“. Podelila sa s verejnosťou o prenikavý pohľad do toho, ako táto sociálna digitálna generácia narúša tradície a návyky z minulosti naprieč celou spoločnosťou. „Predstavte si, že vyrastáte s vedomím, že váš hlas sa počíta“, poznamenala Emma Mulqueeny. Podľa jej názoru si táto generácia vo svojej DNA nesie znalosť o tom, ako sprostredkovať odkaz a ako ovplyvňovať svoju komunitu. Sú stelesnením skutočne multikultúrneho globálneho občana, pre ktorého hranice nehrajú žiadnu úlohu. 

eTwinning ako kompas na orientáciu v digitálnom svete

Účastníci konferencie si mohli užiť 44 workshopov pod vedením skúsených učiteľov/školiteľov na rôzne témy, ako je e-bezpečnosť, gamifikácia vo vzdelávaní, programovanie, využitie sociálnych médií v učení a integrácia migrantov do každodenného školského života. Ak sa chcete dozvedieť viac o workshopoch a plenárnych schôdzach, navštívte náš oficiálny blog, kde nájdete články a materiál z prezentácií.

Počas slávnostnej ceremónie bolo všetkým víťazom Európskych cien eTwinning 2016 v špeciálnych a vekových kategóriách udelené ocenenie za realizáciu medziodborových projektov, ako chémia s cudzími jazykmi alebo matematika s IKT. Celkové prvenstvo získal projekt „Zrkadielko, zrkadielko“, do ktorého bolo zapojených 90 študentov z Poľska, Talianska a Francúzska. Projekt sa zameral na posilnenie sebaúcty a sebadôvery študentov a poskytol im nástroje a zručnosti na kreatívny rozvoj, kritické myslenie a tímovú prácu. Pri tejto príležitosti bola tiež predstavená nová výročná publikácia eTwinning „Výchova digitálnych občanov: rozvoj aktívneho občianstva prostredníctvom eTwinning“.

Počas záverečnej plenárnej schôdze sa Emma Mulqueeny, dvaja učitelia a dvaja žiaci na pódiu podelili o to, prečo sú digitálni občania. „Trávim čas na internete, som v kontakte s priateľmi s mobilnými zariadeniami a aktívne využívam sociálne médiá“, povedal jeden zo študentov. V zmysle schopnosti škôl a učiteľov vychovávať digitálnych občanov sa hovorilo o potenciáli škôl ako aj prekážkach, ktoré v tomto smere musia prekonať. „Niektorí učitelia sú ako prisťahovalci v digitálnom svete“, povedal jeden zo žiakov. Učitelia a študenti sa zhodli, že eTwinning môže fungovať ako kompas na orientáciu v digitálnom svete a vychválili jeho schopnosť búrať hranice a zároveň spájať digitálnych občanov.