article image

Skupiny iniciované Centrálnou podpornou službou

Skupiny eTwinning sú súkromné platformy určené pre realizátorov programu eTwinning, kde môžu navzájom diskutovať a pracovať spolu na určitej téme. Cieľom je umožniť učiteľom vymieňať si príklady osvedčených postupov, diskutovať o vyučovacích a učebných metodikách a nájsť pomoc v oblasti profesionálneho rozvoja.

Konkrétnejšie, naše „skupiny iniciované Centrálnou podpornou službou“ vedú realizátori programu eTwinning, ktorí absolvovali kurz eTwinning pre moderátorov a každá skupina si stanovuje činnosti a úlohy, ktoré budú učitelia realizovať a o ktorých budú diskutovať. Výber tém je rôznorodý od vyučovania jazykov, cez podnikateľstvo vo vzdelávaní až po predmety STEM (veda, technológia, strojárstvo a matematika). Prezrite si ich všetky a vyberte si tie, do ktorých by ste sa chceli zapojiť! Pozrite si skupiny na stránke eTwinning Live, nájdite si takú, ktorá sa vám páči a zapojte sa!

Kto to organizuje? Centrálna podporná služba eTwinning

Ako sa zapojiť do skupiny eTwinning? Je to veľmi jednoduché. Prihláste sa na platformu eTwinning Live, vojdite do oddielu „Skupiny“, nájdite si skupinu pomocou nástroja na vyhľadávanie a zapojte sa!

Súčasné skupiny eTwinning:

Globálne spoločenstvo praxe – Odborné vzdelávanie (OVP)

VET

Moderátori: Petra Jeanine Nip a Rosario Rodríguez Utrilla

Globálne spoločenstvo praxe je určené pre učiteľov a pedagógov v školách odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Skupina vás vyzýva, aby ste sa podelili o vaše projekty a zároveň ponúka rôzne projekty pre študentov stredných odborných škôl.

Virgilio – úvod do programu eTwinning

Virgilio

Moderátori: Paola Arduini, Laura Maffei a Elena Pezzi

Ste v programe eTwinning začiatočník? Už ste nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať? Máte pocit, že ste stratený a potrebujete pomôcť? Skupina Virgilio vám pomôže na vašej ceste ríšou programu eTwinning. Uvidíte, ako táto ríša divov funguje a ako v nej môžete fungovať vy. A vy ucítite jej ducha: neustálu výmenu názorov a skúseností v spoločenstve praxe učiteľov a študentov, ktorí sa navzájom od seba učia. Zapojte sa už teraz a vydajte sa na cestu!

eTwinning pre vedenie škôl

School Leadership

Moderátor: Anne Gilleran

Táto skupina je určená obzvlášť pre riaditeľov škôl a tých, ktorí sú vo vedení škôl. Nadväzuje na tematickú konferenciu o „Občianstve – novej etike pre 21. storočie“, ktorá sa uskutočnila vo Florencii v Taliansku v septembri 2016. V skupine budeme naďalej diskutovať a objavovať riešenia výziev, ktorým v dnešnom svete čelí vedenie škôl.

Vnášanie elektronickej bezpečnosti do projektov eTwinning

eSafety

Moderátor: Aneta Wilk

Táto skupina je určená pre všetkých realizátorov programu eTwinning, ktorí využívajú sociálne médiá vo vzdelávaní, no najmä tých, ktorí aktívne realizujú projekty eTwinning. Všeobecné ciele skupiny sú nasledovné: poskytnúť učiteľom usmernenie týkajúce sa elektronickej bezpečnosti žiakov pri práci s digitálnymi médiami vo vzdelávacom procese, no najmä pri realizácii projektov eTwinning; zdokonaliť zručnosti učiteľov v oblasti prípravy vlastných didaktických materiálov zameraných na elektronickú bezpečnosť, ktoré môžu využiť na vyučovaní; deliť sa a vymieňať si poznatky na túto tému s inými učiteľmi.

Tvorivá trieda

Creative Classroom

Moderátor: Angeliki Kougiourouki

Tvorivé spoločenstvo učiteľov a priateľov, v rámci ktorého si vymieňame skúsenosti a nápady, zapájame sa do tvorivých činností a webinárov a navzájom sa od seba učíme. Tvorivá trieda je zameraná na tvorivú výmenu a uznanie učiteľom za ich prácu škole. Tvorivá trieda pokračuje na svojej 7 ročnej ceste a prechádza do novej platformy určenej pre skupiny.

Angličtina ako druhý jazyk

English as Second Language

Moderátor: Theodora Gkeniou

Skupina je určená pre všetkých učiteľov zapojených do programu eTwinning, ktorí vyučujú angličtinu ako druhý jazyk a je miestom pre inšpiráciu, spoluprácu a profesionálny rozvoj!

Podnikavosť vo vzdelávaní

Entrepreneurship

Moderátor: Kornelia Lohynova

Podnikateľské vzdelávanie je zamerané na to, aby umožnilo mladým ľuďom rozvíjať si zručnosti, ktoré potrebujú pre život a prácu. Tieto kľúčové zručnosti sa dajú vyučovať a musia byť integrované do vzdelávacích predmetov na všetkých stupňoch vzdelávania. Ako? Vstúpme do podnikateľského inkubátora, prevezmime iniciatívu a spoločne objavujme spôsoby, ako rozvíjať podnikateľské zručnosti u našich žiakov a taktiež u nás. Tí, ktorí sa zapoja do tejto skupiny, sa budú navzájom od seba učiť a stanú sa podnikaučiteľmi s pozitívnym a aktívnym zmýšľaním.

Trieda založená na hrách

Game-based Classroom

Moderátor: Glykeria Gkouvatsou

Dnešné hry predstavujú spoločný jazyk prestupujúci hranice. Otázkou nie je, či sú hry vhodné vo vzdelávaní, ale to, ako využiť zanietenie mladých ľudí a integrovať hry do výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom tejto skupiny je zamerať sa na danú otázku, pomôcť rozlišovať komerčné hry od vzdelávacích a zistiť, ako využiť vzdelávacie hry na podporu vzdelávania, spolupráce a kritického myslenia.

Inkluzívne vzdelávanie

Inclusive Education

Moderátor: Marijana Smolčec

Skupina určená pre všetkých pedagógov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje pedagogické zručnosti a posilniť svoje schopnosti vo vyučovaní študentov s poruchami učenia či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj vo vyučovaní nadaných/talentovaných študentov. Podporná skupina, v rámci ktorej sa budú učitelia deliť o svoje skúsenosti, materiály a činnosti a zúčastňovať sa na on-line seminároch zameraných na rôzne typy študentov v inkluzívnom vzdelávaní.

On s'amuse en classe FLE

French as Second Language

Moderátor: Pauline Stirling

Hľadáte zábavné činnosti, aby ste „okorenili“ hodiny francúzštiny? Hľadáte nové nápady na to, ako povzbudiť študentov k tomu, aby sa učili jazyk Moliéra? Zaujíma vás, ako iní učitelia v Európe vyučujú francúzštinu? Zapojte sa do našej skupiny eTwinning „On s'amuse en classe FLE“. Spoločne pôjdeme vzorom!

STEM

STEM

Moderátor: Rafael Montero

Vítaní sú učitelia predmetov STEM (veda, technológie, strojárstvo a matematika) na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci tejto skupiny sa môžu učitelia stretávať, zdieľať a navzájom sa od seba učiť. Nanotechnológie, IKT, astronómia, objavné vyučovanie, viacnásobné inteligencie, podpora povolaní v oblasti prírodných vied, spoločná práca, prírodovedné trhy.... Páči sa vám to? Zapojte sa!

Vzdelávacia sieť zameraná na udržateľnosť (SENSE)

SENSE

Moderátor: Agustín Bastida Rodríguez

Vyučujte zeleno! Chráňme našu planétu pre budúce generácie. Uhlíková stopa. Skleníkový efekt. Klimatické zmeny. Recyklácia. Energia. Voda... Toto sú niektoré z najbežnejších oblastí záujmu, keď hovoríme o životnom prostredí, no vzdelávanie k udržateľnému rozvoju je viac než to. Príďte a dozviete sa. Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju – Viete, že to dáva ZMYSEL (SENSE).

Rodová otázka – nauč sa, ako zastaviť stereotypy

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderátor: Marie Louise Petersen

Táto skupina je určená pre realizátorov programu eTwinning, ktorí sa chcú podeliť o poznatky a učebné postupy v oblasti rodovej otázky a sexuality v angličtine, francúzštine a škandinávskych jazykoch. Skupina sa bude deliť o poznatky v oblasti boja proti rodovým stereotypom a sexizmu a zabezpečenia rodovej rovnosti, slobody a rozmanitosti v triede, na ihrisku a v spoločnosti. Skupina sa bude deliť o dobré nápady na vyučovanie o otázkach rodu a sexuality, zdieľať osvedčené postupy a výzvy spojené s vyučovaním o rodovej rovnosti. Myšlienkou je taktiež ponúknuť inšpiráciu a povzbudiť v práci s rodovou otázkou v jednotlivých predmetoch.

Integrácia študentov prisťahovaleckého pôvodu do škôl

Integrating Migrant Students

Moderátor: Carol Barriuso

Ako sa dá dosiahnuť integrácia študentov utečeneckého pôvodu v škole? Akým konkrétnym výzvam čelí školská komunita a ako ich rieši? Ktoré vzdelávacie koncepty a učebné materiály sa ukázali ako úspešné a mohli by poslúžiť iným školám ako príklad? Táto skupina má byť predovšetkým miestom vzájomnej podpory, kde si riaditelia škôl a učitelia môžu vymieňať skúsenosti a materiály.

Programovanie v školách

Coding at schools

Moderátor: Stefania Altieri

Predstavme koncepty programovania v našich triedach a rozvíjajme informatické myslenie! Jeden z najdôležitejších aspektov vo vyučovaní využívajúceho programovanie v školských činnostiach je, že študenti si môžu vyskúšať nový spôsob, ako rozvíjať myslenie riešením problémov. Okrem toho si pri štúdiu a hre zdokonaľujú svoje mäkké zručnosti, ako analytické myslenie, spolupráca a tvorivosť. Toto je veľká výhoda vyučovania využívajúceho programovanie a robotiku.