article image

Samovzdelávacie materiály

Už ste sa niekedy prihlásili na platformu eTwinning a nevedeli, kde začať?

Pre učiteľov, ktorí sa nedávno zaregistrovali do programu eTwinning, alebo pre tých, ktorí tak plánujú urobiť, predstavujú SVM perfektný spôsob ako zahájiť cestu, na ktorej sa budú učiť používať platformu, dozvedia sa o príležitostiach v rámci komunity a o tom, ako začať realizovať projekt s partnermi.

Samovzdelávacie materiály (SVM) majú odpoveď na všetky otázky, ktoré ste kedy mali o tom, ako používať eTwinning.

Táto mini webová stránka Vám pomôže objaviť funkcie platformy a povedie Vás na ceste k tomu, aby ste sa stali aktívnym realizátorom programu eTwinning. SVM Vám pomôžu objaviť nástroje v komunite, ktoré môžu mať vplyv na Váš život v programe eTwinning, počnúc tým, ako začať realizáciu Vášho prvého projektu eTwinning až po to, ako čo najviac vyťažiť z online seminárov a vzdelávacích aktivít.

SVM materiály a kvízy boli vytvorené s cieľom podporiť vývoj učiteľov a motivovať ich k tomu, aby sa dôkladnejšie zapájali do všetkých oblastí. Sprievodca obsahuje tieto hlavné časti:

  • Ako sa stať aktívnym realizátorom programu eTwinning
  • Komunikácia v eTwinning 
  • Spolupráca v eTwinning
  • Riadenie priestoru Twinspace
  • Profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov
  • Ako dosiahnuť kvalitu

Kliknite nižšie, ak sa chcete dostať k SVM a začnite objavovať eTwinning!

MeTP