article image

Monitorovanie postupov v programe eTwinning (MeTP)

Cieľom projektu MeTP 2.0 je zhodnotiť u učiteľov kompetenciu, povedomie a rozvoj v pedagogickej a digitálnej oblasti a v oblasti spolupráce prostredníctvom účasti na realizácii činností v programe eTwinning (projekty, profesionálny rozvoj, nadväzovanie kontaktov).

Realizátori programu eTwinning zároveň dostanú podľa potrieb prispôsobené inštrukcie k jednotlivým činnostiam, ktoré môže program eTwinning ponúknuť.

Ako to funguje?

  1. Prihláste sa na adrese https://metp.etwinning.net pomocou vášho používateľského mena a hesla v programe eTwinning a vyplňte sebahodnotiaci dotazník. Dozviete sa, aká je úroveň vašej kompetencie v pedagogickej a digitálnej oblasti a v oblasti spolupráce.
  2. Po vyplnení dotazníka môžete navštíviť stránku s personalizovanou spätnou väzbou a pozrieť si navrhnuté zdroje a činnosti v programe eTwinning. Stránka bude často dopĺňaná novými zdrojmi.

Dotazník bude k dispozícii v šiestich jazykoch (EN, DE, FR, IT, PL, ES).

Ak si chcete preveriť úroveň vašej kompetencie v digitálnej a pedagogickej oblasti a v oblasti spolupráce a získať personalizované poradenstvo prostredníctvom činností v programe eTwinning, nemali by ste si nechať ujsť túto príležitosť!

MeTP