Take action for the future (Podniknite opatrenia pre budúcnosť)

Difficulty level : stredne pokročilí
  • Úroveň : Od 14 do 16
  • Kľúčové kompetencie : Digitálna / Jazyky / Osobná / sociálna a vzdelávacia

    Tematické oblasti : chémia / cudzie jazyky / dramatická výchova / ekologická výchova / fyzika / geografia / hudobná výchova / informatika / jazyk a literatúra / umenie a kultúra
Project Kit picture
Znečistenie rôzneho druhu má v súčasnosti výrazný vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrie na následky vystavenia sa znečistenému ovzdušiu približne 4,2 miliónov ľudí. Deväťdesiat jeden percent svetovej populácie žije na miestach, kde kvalita ovzdušia prekračuje smerné obmedzenia organizácie WHO. Je zrejmé, že potrebujeme drastické opatrenia proti návalom znečistenia. A toto je len jeden príklad.
Prostredníctvom tohto projektu sa budú študenti vzdelávať, ako zmeniť veci – či už v ich osobnom živote alebo živote environmentalistov, vedcov a vynálezcov v budúcnosti/alebo v úlohe environmentálnych vedcov a vynálezcov v budúcnosti.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac