Let Us Green Again (Nechajte nás znovu zazelenieť)

Difficulty level : stredne pokročilí
  • Úroveň : Od 7 do 17
  • Kľúčové kompetencie : Digitálna / Jazyky / Matematická / vedecká / technologická a inžinierska / Občianska / Osobná / sociálna a vzdelávacia / Podnikavosť

    Tematické oblasti : chémia / cudzie jazyky / ekologická výchova / geografia / informatika / medzipredmetové vzťahy / občianska náuka / prvá pomoc / sociálne vedy / sociológia / technika / technológie a dizajn / umenie a kultúra
Project Kit picture
Ochrana klímy je 13. zo 17 cieľov udržateľného rozvoja. Ciele stanovila organizácia Spojených národov ako súčasť Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Tieto ciele z roku 2015 prijalo 193 krajín.
Pretože na všetky krajiny sveta vplývajú deštruktívne účinky klimatických zmien, všetci musíme podniknúť opatrenia.

Cieľom tohto balíka je oboznámiť a zapojiť študentov do opatrení súvisiacich s cieľmi udržateľného rozvoja so zameraním na „Ochranu klímy“.
Cieľom aktivít navrhnutých v tomto balíku je pomôcť študentom uvedomiť si, ako globálne otepľovanie, ktoré je následkom klimatických zmien, vplýva na Zem. Aktivity vedú študentov k podniknutiu opatrení s cieľom urobiť svet lepším miestom. Počas projektu študenti pozdvihnú povedomie a rozšíria vedomosti o problematike klimatických zmien vo svojich školách a miestnych komunitách.

Balík je možné upraviť a zjednodušiť, aby vyhovoval žiakom základných škôl. Pri každej aktivite nájdete za hlavnou charakteristikou zjednodušenú verziu.

Predstavenie partnerov

Zobraziť viac

Orientácia

Zobraziť viac

Komunikácia

Spolupráca

Zobraziť viac

Hodnotenie

Zobraziť viac

Ďalšie

Zobraziť viac